26. 03. 2012 Nadácia Pontis

Pri vodnej nádrži vyzbierali stovky vriec odpadu

Zamestnanci galantského Samsungu vyčistili minulý týždeň okolie vodnej nádrže Kráľová

Dobrovoľnícka akcia sa uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa vody. Ten vyhlásila OSN prvýkrát v roku 1992.
Prezident bol v zahraničí Zamestnanci vyčistili približne 2,5-kilometrový úsek okolo vodnej nádrže Kráľová, ktorá sa nachádza medzi Sereďou a Šaľou. Oblasť je využívaná na športové rybárstvo a rekreačnoturistické aktivity. Zhruba 250 vriec odpadu vyzbieralo 44 zamestnancov z Galanty a 10 z Voderád. Do akcie sa pripojil aj kórejský manažment okrem prezidenta spoločnosti Chel Woon Youna, ktorý bol v tom čase na zahraničnej ceste. „Dúfam, že to prinúti ľudí k tomu, aby toľko odpadkov nezahadzovali, keď sem prídu nabudúce. Chodia sem naši kolegovia na korčuliach, bicykloch, rybári, naše deti, takže chceme, aby tu bolo čisto,“ povedal Anton Ondrej zo Samsungu. Dodal, že jarným upratovaním pri vodnej nádrži Kráľová sa dobrovoľníci zapojili aj do celoštátnej akcie Vyčistime si Slovensko, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR. Tento projekt je zameraný na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Projekt trvá do 22. apríla, kedy je Deň Zeme. Čistiť verejné priestranstvá Vlani sa takmer 500 zamestnancov Samsungu vrátane jeho dodávateľov zapojilo do projektu Naše mesto, ktorý je jedným z najväčších dobrovoľníckych podujatí na Slovensku. V počte prihlásených dobrovoľníkov tak skončila Galanta štvrtá po Žiline, Košiciach a Bratislave. Akcia sa tento rok zopakuje 15. a 16.júna.
„Pridáme k tomu aj Sereď, Šaľu, Tešedíkovo a Neded. O tom, či budeme natierať ploty, čistiť verejné priestranstvá, alebo likvidovať nelegálne skládky, rozhodne samospráva s Nadáciou Pontis,“ dodal Ondrej.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111