28. 07. 2014 Nadácia Pontis

Pre futbalovú mlaď v Horných Salibách

Futbalová prípravka sa teší z nového výstroja a tréningových pomôcok.

Tieto pomôcky a výstroj boli zakúpené vďaka úspešnému projektu s názvom „Futbal, to je hra“, ktorý bol podporený Nadačným fondom Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorý každoročne rozdeľuje finančné dotácie.

V Horných Salibách už 80 rokov funguje amatérsky futbal na klubovej úrovni. Žiaľ, dedinské futbalové oddiely už nedokážu vychovať dostatočný počet šikovných futbalistov pre svoju budúcnosť. Chýbajú im nielen hráči a kvalifikovaní tréneri, ale aj financie, materiálne vybavenie a priestory. V našom prípade chýbali najmä tréningové pomôcky na kvalitné tréningy a všestranné rozvíjanie pohybových zručností detí a vhodný výstroj na zápasy. Rozhodli sme sa preto uchádzať o finančný grant v rámci tohto projektu.

Náš projekt patril medzi 24 podporených z celkového počtu 277 projektov. Od júla už môžu deti vo futbalovej prípravke využívať nové tréningové pomôcky, koordinačné rebríky na rozvoj koordinácie pohybov, react loptičky na rozvíjanie postrehu brankárov, švihadlá na rozvíjanie odrazovej a vytrvalostnej sily, oblúky na presnosť prihrávok a menšie tréningové brány. Dostali sme aj halové lopty na zápasy počas zimnej prípravy, veľké tímové tašky na prenášanie oblečenia a nové prenosné mládežnícke brány zhotovené z hliníkového materiálu. Ich výhodou je hmotnosť, ktorá je výrazne nižšia oproti starým klasickým bránkam a ľahšie sa s nimi manipuluje pri prenášaní v rámci tréningov, resp. pred zápasmi.

Oveľa zásadnejší význam má zdravotné hľadisko, pri nešťastnom páde bránky na dieťa by to nemalo vplyv na jeho zdravie, resp. ohrozenie života. Malým futbalistom sme zabezpečili nový výstroj s krátkymi a dlhými rukávmi, elektrický varič na prípravu teplého nápoja a DVD sadu, ktorá pomôže zefektívniť tréningový proces a priblíži očakávania trénerov. Naším cieľom je, aby sme u detí rozvíjali futbalové zručnosti hravou formou s nadšením, aby si osvojili súdržnosť v tíme, spoluprácu, hru fair play, aby sa z víťazstva tešili a z prehry poučili. V novej futbalovej sezóne nás čakajú zaujímavé zápasy, veď sme sa znovu prihlásili do okresnej súťaže prípraviek ObFZ Galanta. Vyvrcholením našej činnosti bude zimný mikulášsky turnaj a letný salibský turnaj prípraviek.

Chcela by som poďakovať Slovenskej sporiteľni a Nadácii Pontis za podporu mládežníckeho športu, a to nielen v našej obci, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento projekt, a hlavne starostovi obce Horné Saliby Pavlovi Dobosymu, ktorý nám od začiatku pomáhal a poskytol nemalú spoluúčasť z celkovej sumy.

Veríme, že vynaložené úsilie a získaná športová výbava prispejú k vzostupu miestneho futbalu a dokážeme vychovať kvalitnú, mladú salibskú futbalovú generáciu na ďalšie roky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111