24. 11. 2022 Filantropia

Poznáme výsledky zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka 2022

Cieľom zamestnaneckého grantového programu Nadačného fondu PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis je podpora komunitných projektov organizácii v oblasti vzdelávania, ochrany životného prostredia, podpory a rozvoja športu, poskytovania sociálnej pomoci, zachovania kultúrnych hodnôt, ochrany ľudských práv.

Žiadatelia mohli byť podporení v sume od 1000 do 1500 €. Projekty budú realizované od novembra 2022 do konca mája 2023.

Zamestnanci spoločnosti PricewaterhouseCoopers ako hodnotitelia vybrali spomedzi 22 prihlásených žiadateľov 13 projektov v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili projekty s odporúčaním zamestnanca spoločnosti PricewaterhouseCoopers, druhú kategóriu projekty s priamym, aktívnym zapojením zamestnanca spoločnosti.

Celková podporená suma všetkých projektov predstavovala sumu 16 640 €.

Zoznam podporených projektov – odporúčania zamestnanca spoločnosti 

Zoznam podporených projektov – s priamym zapojením zamestnanca spoločnosti

 

Spomedzi úspešných žiadateľov predstavujeme niekoľko zaujímavých projektov:

Zachráňme historické vozne!

Žiadateľ: Detská železnica Košice

Košická detská historická železnica je jedinou zachovanou železnicou svojho druhu na Slovensku. Disponuje historickými železničnými vozidlami, medzi inými aj návštevníkmi veľmi obľúbenými letnými vozňami. Cieľom projektu je zrekonštruovať odkvapy na 3-5 historických letných otvorených vozňoch. Odkvapy sú momentálne deravé, nefunkčné, do vozňov zateká a vlhnú steny, ničí sa výdreva a podlaha. Výrobou nových odkvapov zamedzia ďalšej devastácii historických vozňov a výrazne predĺžia ich životnosť a prevádzku na Košickej detskej historickej železnici. Do projektu budú zapojení dobrovoľníci a verejnosť počas brigády, kedy sa budú odkvapy demontovať a montovať nové.

Zlepšime komfort pre našich malých pacientov a ich doprovod

Žiadateľ: DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA CESTE

Tento projekt prinesie krajší a súkromnejší svet pre najmenších pacientov na oddelení dojčiat na Klinike detskej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb. Cieľom projektu je vytvoriť „pocit domova a súkromia“ pre  najmenších pacientov, a to zakúpením fólii na okná, ktoré sa nachádzajú medzi stenami izieb. V súčasnosti totiž pacienti resp. ich doprovod vidia, čo sa deje v inej izbe počas dňa aj v noci, čo je veľmi rušivé pre kľudový režim, ktorý si hospitalizácia vyžaduje. Zabezpečením fólií sa zlepší pocit súkromia a komfort na jednotlivých izbách.

Krása a lesk modernej gymnastiky

Žiadateľ: Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

Moderná gymnastika je nádherný šport, ktorý zaujme nielen náročnosťou a ladnosťou pohybu, ale aj trblietavými dresmi a náčiním. Tie sú často cieľom, pre ktoré 6-ročné dievčatká dokážu prekonať drinu na tréningoch. Zladenie dresu a náčinia s gymnastickou zostavou dokáže vyšperkovať výkon gymnastky na vrcholovú úroveň. Projekt Krása a lesk modernej gymnastiky je zameraný na kúpu gymnastického náčinia pre skupinu desiatich talentovaných 6-ročných gymnastiek a na kúpu dresov pre Natáliu a Emu, ktoré sú zaradené do reprezentácie. Špeciálne by sme chceli kúpou dresu podporiť gymnastku Viktóriiu, ktorá pre zlý zdravotný stav svojich rodičov na Ukrajine býva v poručníckej rodine v Bratislave.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111