26. 05. 2023 Filantropia

Poznáme výsledky tretieho ročníka zamestnaneckého grantového programu iniciatíva {spoločne}

Nadačný fond dm drogerie markt prerozdelí takmer 42-tisíc medzi 9 organizácii.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis už po tretíkrát otvoril zamestnanecký grantový program iniciatíva {spoločne}. Program je zameraný na podporu vzdelávania, ochranu životného prostredia, podporu dobrovoľníctva a rozvoj komunity. O grant sa mohli uchádzať neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, či orgány verejnej alebo územnej samosprávy, ktoré ale museli mať odporúčanie zamestnancov. Tí sa budú aktívne zapájať v realizácií úspešných projektov. Organizácie mohli žiadať o grant vo výške 5-tisíc eur, na program bolo vyčlenených 40-tísíc. Celková suma na výzvu sa ale navýšila a Nadačný fond dm drogerie markt napokon prerozdelí takmer 42-tisíc medzi 9 organizácii. Do programu sa prihlásilo 12 organizácií, ktoré spĺňali všetky podmienky.

Medzi podporenými organizáciami je občianske združenie Chrobáčiky pri Materskej škole v obci Jablonec s projektom Halmešská remízka (4 950 eur). Cieľom projektu je vysadenie remízky na okraji poľnej cesty v obci Jablonec, ktorá vedie na Vyhliadkovú vežu. Zámerom projektu je ochrana biodiverzity, zlepšenie klimatických podmienok – zadržanie vody v krajine a v zlepšení mikroklímy, v ochrane proti veternej a pôdnej erózií.

Podporu získalo aj občianske združenie Vzdelávacie centrum Včielka s pokračovaním projektu z minulého roka Učíme sa od včiel 2 (5 000 eur). Ich projekt je zameraný na realizáciu workshopov, vzdelávanie, návštevy včelnice a prípravu tvorivých dielní pre všetky vekové a spoločenské kategórie. Pre návštevníkov chcú skvalitniť a skrášliť priestory centra, oplotiť pozemok výsadbou živého plotu z medonosných rastlín.

Komisia podporila aj Základnú školu s materskou školou z Pohorelej s projektom Stena, pouč ma! (4 122,18 eur). Cieľom projektu je vybudovať v školskom areáli vzdelávacie stanovištia, kde si deti posilnia kontakt s prírodou. Vďaka tomu sa zefektívni aj vyučovací proces formou aktívneho zapájania žiakov do procesu.

Zoznam všetkých podporených projektov

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: 

  • Eva Mikolajczyková (Nadácia Pontis)
  • Pavol Pikla (Nadácia Pontis)
  • Natália Franková (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Nicol Noseková (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Elena Černáčková (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Miroslav Pípa (dm drogerie markt, s.r.o.)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili: 

  • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
  • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.