14. 07. 2022 Filantropia

Poznáme výsledky grantového programu Iniciatíva dm {spoločne} 2022

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa už 9 rokov venuje témam ako ochrana životného prostredia, podpora dobrovoľníctva a rozvoj komunít. V roku 2022 sme v rámci Zamestnaneckého grantového programu Iniciatíva dm {spoločne} podporili projekty, ktoré sa tými témami zaoberajú, sumou 40 000 eur.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Iniciatíva dm {spoločne} 2022 je podporiť projekty, ktoré v sebe nesú prvky ekológie, spájajú komunity a podporujú dobrovoľnícku činnosť. Hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť finančnú podporu 9 projektom v celkovej výške 40 018,44 €.

Jedným z podporených projektov je Šóšár – miesto, kde telo i duša ožíva, ktorý realizuje občianske združenie Šóšarskych prameňovJeho cieľom je podporiť a ponúknuť všetkým generáciám aktívny pohyb a oddych v lesoparku Šóšár.

Združenie Rady rodičov Nejedlého chce vďaka svojmu projektu Ekoučebne na školskom dvore vybudovať altánok – drevenú ekoučebňu, miesto, okolo ktorého sa dá vybudovať motýlia lúka s kvitnúcimi rastlinami pre opeľovače. Tá bude počas týždňa slúžiť žiakom  na externé vyučovanie a vo vybrané víkendy sa premení na miesto komunitných výmenných obchodov či bezplatných workshopov.

Vzdelávacie centrum Včielka chce svojím projektom Učíme sa od včiel podporiť záujem detí a mladých o včelárstvo prostredníctvom pozorovania vzdelávacích úľov Kozahive a Medná krava. Dozvedia sa, ako včely vznikajú, ako žijú a čo všetko počas svojho krátkeho života robia pre prírodu a spoločnosť. Rovnako chcú v rámci projektu vytvoriť pre návštevníkov oddychové miesto, apidomček, v ktorom môže každý relaxovať a úživať si bzukot včiel.

Zoznam všetkých podporených projektov 

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: 

  • Kristián Šeffer (Divadelná Nitra)
  • Eva Mikolajczyková (Nadácia Pontis)
  • Elena Černáčková (dm drogerie markt, s. r. o.)
  • Mária Kalčok Babušová (dm drogerie markt, s. r. o.)
  • Nikol Noseková (dm drogerie markt, s .r. o.)
  • Natália Franková (dm drogerie markt, s. r. o.)
  • Katarína Országová (dm drogerie markt, s. r. o.)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili: 

  • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
  • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111