18. 06. 2024 Filantropia

Poznáme výsledky druhého ročníka grantového programu Školy na zelenú

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa prostredníctvom grantového programu Školy na zelenú zameral na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

V rámci druhého ročníka programu sa podporili projekty, ktoré sa týmito témami zaoberajú, sumou takmer 97-tisíc eur. Do odborného hodnotenia postúpilo 45 organizácií, ktoré spĺňali kritériá po formálnej stránke. Hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť finančnú podporu 4 projektom. Navýšila sa aj poskytnutá suma z pôvodných 70-tisíc eur na sumu 96 877,06 eur. Organizácie mohli žiadať 10-tisíc až 50-tisíc eur na projekt.

Medzi podporené školy patrí Spojená škola, Hattalova 471, Nižná s projektom Energia všetkým, ktorý je podporený sumou 35-tisíc. Úspešným žiadateľom bola Spojená škola, Štúrova 848, Detva s projektom Využívanie obnoviteľných zdrojov v Spojenej škole, výška grantu takmer 31-tisíc. Treťou podporenou organizáciou sa stala Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov s projektom Efektívna úspora energie, výška grantu viac ako 16-tisíc eur. Poslednou podporenou organizáciou je Základná škola Petra Škrabáka z Dolného Kubína. Ich projekt Fotovoltická elektráreň FVE 10kWp získal grant vo výške takmer 15-tisíc eur.

Zoznam všetkých podporených projektov

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: 

  • Iva Tahy (denkstatt)
  • Peter Rakovský (denkstatt)
  • Michal Ruman (denkstatt)
  • Dušan Petráš (STUBA)
  • Miroslav Žák (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Peter Teplan (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Silvia Fáberová (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Lucia Karaščáková (Accenture)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili: 

  • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
  • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Výsledky výzvy Škola na zelenú 2024

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111