16. 10. 2023 Sociálne inovácie

Poradca prezidenta Baracka Obamu vystúpi na Impact Summite

Ben Rhodes prinesie globálny pohľad na recesiu demokracie, privítame aj akademičku zo Stanfordskej univerzity a osobnosti verejného života zo Slovenska.

Na Impact Summite prepojíme nielen ľudí z biznisu, verejnej správy a občianskej spoločnosti. Najväčšou spoločenskou výzvou, pred ktorou aktuálne vo svete aj v Európe stojíme, je posilňovanie demokratických princípov. Prinesieme preto rečníkov a rečníčky, ktoré pomenujú príčiny krízy demokracie, a popíšu aj viacero aktuálnych trendov zo zahraničia, ktoré prispievajú k riešeniu tohto problému. Na konferencii predstavíme aj angažovaných ľudí zo Slovenska a ich aktivity meniace našu krajinu k lepšiemu.

Hlavné témy Impact Summitu

Keď sme ešte začiatkom roka pripravovali program, spomedzi viacerých trendov a tém sa ukazovala jedna vypuklejšia – ohrozenie niektorých princípov demokracie. Ide o globálny problém ohrozujúci aj vyspelé stáročné demokracie, nielen Slovensko. Bližšie sme o tom písali v predchádzajúcom článku.

Jeden z kľúčových nástrojov na riešenie takýchto spoločenských výziev sú sociálne inovácie, ktoré dokážu zavádzať funkčné riešenia na identifikované problémy. Na Summite ich ukážeme. Tiež prepojíme občiansky, verejný a súkromný sektor, nakoľko iba spolupráca ľudí z rôznych sfér môže priniesť udržateľné riešenia.

V Nadácii Pontis sme presvedčení, že vzťah demokracie a sociálnych inovácií je vzájomný. Silné demokratické princípy sú základom pre ďalšie inovácie vo všetkých oblastiach. A naopak, inovácie umožňujú posilňovanie modernej demokracie, ktorá sa vie postarať o potreby všetkých občanov.

Globálny aj lokálny kontext krízy demokracie

Na Impact Summite budeme hovoriť o dôvodoch recesie demokracie. V úvode vystúpi Benjamin J. Rhodes, americký spisovateľ, politický komentátor, bývalý poradca pre národnú bezpečnosť a strategickú komunikáciu prezidenta Baracka Obamu. Ben predstaví dôvody nárastu autoritatívnych lídrov v Európe, bude hovoriť aj o orbanizácii strednej Európy. Ukáže súvislosti politického a spoločenského diania, pomenuje úlohu strednej Európy a Slovenska v súvislosti s úpadkom demokracie, vojnou na Ukrajine a náročnou sociálno-ekonomickou situáciou obyvateľov. Poukáže na úlohu občianskej spoločnosti a sociálnych inovácií ako produktu občianskych organizácií.

Stretnú sa psychológ, novinárka a sociológ. Znie to ako začiatok vtipu, no na Impact Summite budú hovoriť o vážnych témach. Psychológ, senior tréner, konzultant v PDCS Dušan Ondrušek, šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová, sociológ, riaditeľ prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik budú hovoriť o súčasnom stave demokracie na Slovensku a riešeniach na jej posilnenie.

Spolupráca a sociálne inovácie

Spoluprácu ľudí z rôznych sfér považujeme za kľúčovú pre úspech sociálnych inovácií. Najmä o spolupráci medzi verejným, firemným a občianskym sektorom budú spolu v panelovej diskusii hovoriť Michaela Kršková, prvá Chief Innovation Officer slovenskej vlády, Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice, zástupca Slovenskej sporiteľne (TBA) a zástupca verejnej správy (TBA). Analyzovať budú úlohu verejnej správy pri podpore sociálnych inovácií vrátane výziev a úspechov. Pýtať sa budeme aj na víziu a predstavu o medzisektorovej spolupráci. Témou bude aj aktualizácia súčasného stavu stratégie pre výskum a inovácie a role všetkých sektorov pri napĺňaní tejto stratégie.

Politické inovácie

Veľmi sa tešíme, že pozvanie na Impact Summit prijala Johanna Mair, profesorka na Hertie School v Berlíne. Pôsobí aj ako hosťujúca profesorka na Stanfordskej univerzite a redaktorka v Stanford Social Innovation Review, odbornom časopise, ktorý je autoritou v oblasti sociálnych inovácií. V rozhovore predstaví koncept politických inovácií. Za týmto pojmom sa skrývajú sociálne inovácie zamerané na posilnenie demokracie – znižovanie priepasti medzi aktérmi občianskej spoločnosti a politikmi, zvyšovanie dôvery, spolupráca medzi politikmi, občianskou spoločnosťou a biznis sektorom. Johanna vysvetlí, ako zapájať do politiky aj skupiny, ktoré v nej nie sú dostatočne zastúpené. Hovoriť bude aj o úlohe filantropie pri politických inováciách.

Konkrétnu predstavu politických inovácií prinesú riaditelia Multitudes FoundationSarah Durieux a Jeff Kwasi Klein. Z ich prezentácie môžeme predpokladať narušenie (v pozitívnom zmysle) súčasného vnímania úlohy občianskej spoločnosti a štátu pri podpore demokracie. Sarah a Jeff prinesú aj množstvo príkladov z nedávnej celoeurópskej výzvy na podporu politických inovácií.

Príklady zo Slovenska

Celým Impact Summitom sa budú prelínať krátke prezentácie vybraných občianskych organizácií z Impact Lab Inkubátora a Impact Lab Akcelerátora. Zástupcovia organizácií ukážu konkrétne príklady zo Slovenska, ktorými prispievajú k znižovaniu ohrozenia demokracie, napríklad prostredníctvom vzdelávania, podpory kritického myslenia, vzdelávania lídrov vo verejnej správe a pod. Vystúpia Martina Bolibruchová (Zmudri), Martin Kováč (Starokatolíci na Slovensku), Jakub Hrbáň (Klíma ťa potrebuje), Michal Horský (Demdis), Michala Hrdinová (Public Leadership Academy), Ľuboš Kostelanský (Transparency International Slovakia),

Program, rečníkov a rečníčky nájdete na www.impactsummit.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111