28. 07. 2011 Zodpovedné podnikanie

Pomoc neziskovke vás nestojí nič, len čas

V rámci programu Hlavy pomáhajú Nadácie Pontis sa múdre „hlavy“ z firemného prostredia delia s neziskovkami o svoje vedomosti a skúsenosti.

Neziskové organizácie môžu získať drahé odborné služby zadarmo

„Páči sa mi forma, kde nejde o materiálnu alebo finančnú pomoc, ale môžem prispieť priamo tým, kto som a čo viem,“ hovorí Diana Rusnáková zo spoločnosti Slovak Telekom, ktorá sa cez portálhlavypomahaju.sk rozhodla pomôcť Detskému fondu a má 15 ročné skúsenosti v oblasti vytvárania strategických analýz.

Zapojila som sa, lebo som cítila potrebu robiť niečo kreatívne, kde vidím priamo výsledky a ocenenie svojej práce. Očakávala som, že mi to samej pomôže nahliadať na problémy, ktoré riešim v práci z inej perspektívy,“ vysvetľuje svoju motiváciuDiana venovala približne 16 hodín svojho času strategickému plánovaniu aktivít klubov MIXklub a MIXáčik pre sociálne znevýhodnené deti vo Vrakuni. Hodnota takejto služby by sa pri objednávke od konzultačnej firmy mohla vyšplhať na 1200 až 1600 Eur.

Profesionálka pracovala zadarmo

Strategické plánovanie v Detskom fonde sa uskutočnilo počas šiestich stretnutí. Diana s pracovníkmi klubov prebrala súčasný stav, kam by sa v horizonte 3 až 5 rokov chceli dostať a spolu naplánovali kroky, ktoré k týmto cieľom povedú. Pripravila štruktúru každého stretnutia a viedla brainstorming tak, aby pokryli a prediskutovali každú oblasť. Aj keď sme niekedy tápali a nevedeli sme celkom ako a kam, bola tam Diana, ktorá navrhla konštruktívne riešenie alebo povedala, že niektoré veci treba nechať rozležať a pozrieť sa na ne neskôr,“ hovorí o plánovacích stretnutiach Ivana Pitková z Detského fondu. Diana spracovala výstupy do podrobného manuálu a plánu aktivít, ktoré už ďalej manažujú jeho pracovníci. Na základe nich sa rozhodli pustiť aj do nových aktivít vo Vrakuni. Pribudla terénna sociálna práca, individuálne poradenstvo dospelým a chcú tiež zvýšiť informovanosť okolia o ich práci.

„Nepredpokladali sme, že bude bude tak skvelo pripravená a absolútne profesionálna. Jej nasadenie naviesť nás správnym smerom a prebrať súčasný stav oboch klubov nám doslova vyrazilo dych,“ spomína si na prvé stretnutie Ivana Pitková z Detského fondu. Koordinátorka Barbora Brichtová dodáva: „Veľmi si ceníme profesionalitu, s akou sa svojej úlohy zhostila a najmä jej ochotu vložiť svoj čas a vedomosti do nášho rozvoja dobrovoľne, bez nároku na odmenu.“

Diana sa nielen podelila o svoje odborné skúsenosti, ale tiež sa dozvedela veľa o práci so sociálne znevýhodnenými deťmi. Až pri tejto spolupráci skutočne pochopila význam a potrebu nízkoprahových klubov, ktoré sú dostupné a otvorené každému mladému človeku bez obmedzení, registrácie a poplatkov. Stretla som mladých nadšených ľudí s veľkou ochotou pracovať a pomôcť v málo atraktívnom prostredí, v akom práve nízkoprahové kluby pôsobia. Úprimne ich obdivujem, že robia túto prácu.“ Diana o svojej dobrovoľníckej skúsenosti hovorí: „Človek nielenže získa iný pohľad na dôležitosť vlastnej práce a priority v živote, ale má aj dobrú možnosť pomôcť komunite. A pritom to nič nestojí, len čas.“

Vedú kurzy aj tréningy

Do programu sa zapojilo 12 firiem. Momentálne v neziskovkách pomáhajú dobrovoľníci z Hewlett-Packard, Johnson Controls, Orange Slovensko, Slovak Telekom a Západoslovenskej energetiky. Konzultujú otázky manažmentu tímu, reklamnej kampane, venujú sa poradenstvu v oblasti rodinných financií, vedú jazykové kurzy i tréningy na zlepšenie počítačových zručností. A to všetko dobrovoľne a zadarmo.

Do programu Hlavy pomáhajú sa bezplatne môžu zapojiť aj ďalšie firmy a sprostredkovať ho svojim zamestnancom. Takisto aj organizácie, ktoré pracujú s deťmi v detských domovoch, so sociálne a zdravotne znevýhodnenými deťmi, ale tiež s rodinami v kríze, ohrozenými rodinami alebo deťmi, ktoré sa venujú voľnočasovým aktivitám pre deti a rodiny. Organizácie sa prihlasujú vyplnením jednoduchého formulára na darca.sk.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111