05. 06. 2013 Filantropia

Podporíme deti so sluchovým postihnutím cez program Hľadáme ďalší zmysel – Pre vzdelanie

Projekty, s ktorými školy prídu, môžu byť zamerané priamo na vzdelávanie mladých, ale aj podporu umenia či športu.

Deti z Hrdličkovej ulici učí bubnovať známy perkusionista Eddy Portella.

Na Slovensku žije až 1 % ľudí so sluchovým postihnutím. Kvôli svojmu hendikepu majú obmedzený prístup k informáciám, vzdelávaniu aj zamestnaniu. Sami sa však nepovažujú za hendikepovaných a tvoria silnú komunitu s vlastným jazykom a a kultúrou.Po podpore nepočujúcich podnikateľov a rodín s deťmi so sluchovým hendikepom sme sa rozhodli podporiť deti a mladých na základných a stredných školách v rámci programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE VZDELANIE.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje novú výzvu pre základné a stredné školy pre deti a študentov so sluchovým postihnutím s názvom Hľadáme ďalší zmysel – Pre vzdelanie. „Chceme podporiť vzdelávanie a rozvoj detí a mladých so sluchovým postihnutím v rôznych oblastiach. Projekty, s ktorými školy prídu, môžu byť zamerané priamo na vzdelávanie mladých, ale aj podporu umenia či športové aktivity,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis, ktorá minulý rok podporila muzikoterapiu pre deti so sluchovým postihnutím na Základnej škole na Hrdličkovej v Bratislave.

Deti na Hrdličkovej sa učia bubnovať s Eddym Portellom

„Z podpory fondu si zakúpili hudobné nástroje, na ktorých deti bubnujú pravidelne dvakrát do týždňa pod vedením  skúseného perkusionistu Eddyho Portellu. Vďaka muzikoterapii sa deti naučia nielen bubnovať, ale aj prirodzene vyjadrovať svoje pocity a jednoduchšie komunikovať,“ vysvetľuje M. Šáchová.Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v rámci programu prerozdelí 12 -tisíc eur. Maximálna výška grantu pre školu predstavuje 2 000 eur. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 15. júla prostredníctvom elektronického systému Darca.sk. „Spolu podporíme sedem škôl s najkvalitnejšími projektmi. Vybrané školy budú môcť realizovať navrhnuté aktivity a čerpať finančné prostriedky od polovice augusta do polovice októbra 2013. 

Robíme kurzy posunkového jazyka

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa už niekoľko rokov venuje podpore nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí. Tento rok prebehol už 6.  ročník programu Hľadáme ďalší zmysel  – PRE PODNIKANIE, ktorého cieľom je pomôcť dospelým nepočujúcim, aby si rozbehli vlastné podnikanie a stali sa sebestačnými. Takisto sme uskutočnili už niekoľko bezplatných kurzov posunkového jazyka pre verejnosť a príbuzných nepočujúcich s cieľom uľahčiť im komunikáciu v rodine.

Špeciálni pedagógovia navštevujú deti so sluchovým postihnutím doma

„Tento rok sme úspešne rozbehli program Mobilný pedagóg, ktorý je zameraný na pomoc deťom so sluchovým postihnutím už v ranom veku. Vybraní  dvanásti mobilní pedagógovia chodia do 34 rodín z celého Slovenska. Priamo v domácom prostredí odborníci pracujú s deťmi aj ich rodičmi, učia ich ako komunikovať so svojim dieťaťom a čo najviac stimulovať jeho rozvoj,“ dodáva M. Šáchová Po určitom čase by sa mala rodina naučiť fungovať samostatne a pokračovať v aktivitách aj bez podpory odborníka. Študenti so sluchovým postihnutím  zo Strednej odbornej školy Koceľova v Bratislave sa zasa v spolupráci s Junior Achievement  učia základy podnikania a zamestnania na hodinách Aplikovanej ekonómie, aby do budúcna získali poznatky ako si založiť vlastnú živnosť a podnikať. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111