27. 06. 2014 Filantropia

Počujúci s Nepočujúcimi hľadali na Magio pláži 7. zmysel

Aj ľudia so sluchovým postihnutím môžu žiť plnohodnotný život. V dôsledku svojho hendikepu však musia prekonávať rôzne bariéry.

Myslíte si, že slovenským posunkovým jazykom sa môže človek so sluchovým postihnutím dohovoriť v Japonsku? Alebo, že Nepočujúci nenavštevujú diskotéky a nevedia tancovať? Aj takéto mýty vyvracali na Magio pláži v Bratislave ľudia, ktorých spája svet počujúcich a Nepočujúcich počas podujatia Hľadáme 7. zmysel. Nechýbal workshop posunkového jazyka s Robom Šarinom a zaujímavé diskusie a aktivity, ktoré návštevníkov zasvätili do sveta Nepočujúcich.

Dokážu vnímať rytmy hudby

„Na Slovensku tvoria Nepočujúci asi 1% obyvateľstva. Niektorí sa so sluchovým postihnutím narodia, iní stratia sluch postupne. Málokto si uvedomuje, že Nepočujúci majú svoju vlastnú kultúru, ktorá im umožňuje žiť trochu odlišný, ale plnohodnotný život,“ hovorí Tatiana Švrčková zo spoločnosti Telekom, ktorá sa cez Nadáciu Pontis dlhodobo venuje komunite Nepočujúcich na Slovensku. Ľudia so sluchovým postihnutím napríklad dokážu počúvať hudbu cez vibrácie, vnímajú rytmy a mnohí z nich výborne tancujú. Na to, aby sa mohli v zahraničí dohovoriť, potrebujú vedieť posunkovú reč danej krajiny.

„Komunita sluchovo postihnutých ľudí a ich posunkový jazyk sú často inšpiráciou aj pre počujúcich ľudí. Keďže Nepočujúci nedokážu vykročiť smerom k nám, urobili sme tak prví. Ide o krok ku vzájomnému porozumeniu,“ dodáva T. Švrčková.

Tichý volejbal? Ani náhodou

Veľa počujúcich si myslí, že hendikep bráni Nepočujúcim venovať sa práci či rôznym športom. No nie je to tak. Mnohí Nepočujúci dnes úspešne podnikajú vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Medzi nimi je dokonca aj paraglidista Jozeg Markovič. O tom, že ľudia so sluchovým postihnutím sa vedia začleniť do spoločnosti, presvedčili aj Martin Šmahel s Matejom Chrenom, ktorí si na Magio pláži zahrali volejbal s nepočujúcimi reprezentantmi. „Keď niečo chcete, tak to dokážete. V športe to platí obzvlášť. Pokiaľ to má človek v srdci, tak vidíte, že ani hendikep mu v tom nebráni,“ povedali známe tváre. Dodali, že z och strany nešlo o sympatické gesto. „Aj v našom živote sa môže čokoľvek stať a z minúty na minútu môžete prísť o niektorý zo zmyslov. Preto je dôležité snažiť sa ľuďom s postihnutím pomáhať a hľadať 7. zmysel porozumenia v každom z nás.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111