19. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

Philip Morris jedným z najlepších zamestnávateľov na Slovensku

Víťazi deviateho ročníka štúdie Best Employers Slovensko sú známi.

Celosvetový líder v oblasti ľudských zdrojov a outsourcingu, spoločnosť Aon Hewitt, vyhlásila 6. novembra 2013 víťazov deviateho ročníka štúdie Best Employers Slovensko. V tomto roku bolo do štúdie prihlásených 41 firiem. Výsledky vychádzajú z názorov zamestnancov zúčastnených spoločností, z personálnych politík a pohľadu najvyššieho vedenia firiem.

Prvé miesto v kategórii malých a stredných spoločností získala spoločnosť AbbVie, v kategórii veľkých spoločností sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť Telefónica Slovakia.

Do klubu najlepších zamestnávateľov na Slovensku patrí i člen platformy Business Leaders Forum – Philip Morris Slovakia. V kategórii malé a stredné podniky obsadil druhú priečku. Spoločnosť, ktorá sa na Slovensku zaoberá distribúciou tabakových výrobkov sa taktiež venuje podpore programov prevencie fajčenia maloletých.

Ak sa chce zamestnávateľ prebojovať medzi najlepších, musí dosiahnuť výborné výsledky v piatich oblastiach: miera angažovanosti zamestnancov, dôveryhodné vedenie, kultúra vysokej výkonnosti, atraktivita zamestnávateľa a udržateľnosť.

Zamestnanci všetkých ôsmich víťazných firiem vykazujú vysokú motivovanosť a spokojnosť so zamestnaním vo svojej spoločnosti. Priemerná miera motivovanosti zamestnancov najlepších zamestnávateľov je o 23 percentných bodov vyššia ako priemerná motivovanosť na Slovensku.

Motivovanosť je v prieskumoch spoločnosti Aon Hewitt definovaná ako stav citového a intelektuálneho zapojenia zamestnanca do diania vo firme, ktorý je charakterizovaný troma modelmi chovania:

  • zamestnanci pociťujú silnú vnútornú túžbu pracovať pre firmu i v budúcnosti;
  • zamestnanci sa o firme vyjadrujú pozitívne pred svojimi spolupracovníkmi, priateľmi, potenciálnymi zamestnancami a klientmi;
  • zamestnanci v práci vynakladajú mimoriadnu snahu a nasadenie, ktoré prispieva k lepším výsledkom firmy.

Zdroj: hewitt.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111