06. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

Orange: Správa o spoločenskej zodpovednosti 2012

Telekomunikačný operátor informuje o aktivitách zodpovedného podnikania za uplynulý rok.

Rešpektovanie potrieb partnerov, poctivosť, transparentnosť, zodpovednosť voči zamestnancom, zodpovednosť voči zákazníkom, zodpovednosť voči životnému prostrediu, dlhodobo udržateľný rozvoj, štátne autority, legislatíva a regulačné vzťahy – to je osem princípov spoločnosti Orange Slovensko, ktoré sumarizujú jej prístup ku korporátnej zodpovednosti.

V aktuálnom CSR reporte nájdete aj informáciu, že investície do vzdelávania zamestnancov v roku 2012 opäť narástli a predstavujú celkovú sumu 810-tisíc eur. V prípade, že zamestnanec Orange Slovensko chce upozorniť na porušenie etiky, môže sa okrem štandardných kontaktov, ktorými sú nadriadený alebo etický poradca, obrátiť anonymne priamo na materskú spoločnosť Orange v rámci tzv. whistle blowing mechanizmu.

Záujem firmy chrániť životné prostredie potvrdzuje aj jej nové sídlo v Bratislave, do ktorého sa Orange presťahoval v auguste 2012. Nová budova je ohľaduplná k životnému prostrediu i k jej „obyvateľom“. Pri jej výstavbe boli uplatnené ekologické princípy a riešenia, ktoré spĺňajú podmienky certifikácie budovy ako „zelenej“. Celý projekt sťahovania bol sprevádzaný internou komunikačnou kampaňou, ktorej predchádzali workshopy. Na nich sa zamestnanci oboznámili s vizualizáciou nových priestorov, ich fungovaním a zároveň sa mali možnosť zapojiť aj do výberu kancelárskeho nábytku, kuchyniek a iného zariadenia a ovplyvniť tak prostredie, v ktorom budú pracovať.

Medzi významné ciele firmy v oblasti ochrany životného prostredia patrí aj snaha všetkými dostupnými prostriedkami zozbierať z obehu naspäť čo najviac použitých elektrozariadení a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu. V roku 2013 plánuje firma vyzbierať až 10 % z na trh uvedených mobilných telefónov.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111