17. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Orange pokračuje v kampani e-deti

Osvetová kampaň je zameraná na ochranu detí pred rizikami súvisiacimi s používaním komunikačných technológií.

© Orange Slovensko

Kampaň e-deti sa intenzívnejšie zameriava na rodičov, ktorí často nemajú prehľad o tom, ako dlho a čím ich dieťa na internete trávi čas. Orange im chce pomôcť aj prostredníctvom krátkych videí, v ktorých detská psychologička vysvetľuje najalarmujúcejšie riziká a možnosti riešenia ich dôsledkov. Videá sú zverejnené na www.e-deti.sk, kde sú zároveň k dispozícii špeciálne vzdelávacie materiály, inšpirácie pre deti a tínedžerov či on-line poradňa.

Novinkou je aplikácia Norton Family, ktorá rodičom ponúka prehľad, aké stránky ich dieťa navštevuje. Môžu mu tie nevhodné zablokovať, kontrolovať, aké sociálne siete dieťa využíva a pod akým profilom na nich vystupuje, ale zároveň môžu nastavením limitovať čas, ktorý dieťa v on-line strávi. Bezplatná aplikácia a jej vyššia platená verzia má u rodičov najmä iniciovať záujem a dialóg s ich ratolesťami o priestore, ktorý považujú za svoj osobný, ale nerozumným správaním môže byť pre nich reálne nebezpečným.

Realizáciu užitočných nápadov v téme ochrany detí na internete podporí aj Nadácia Orange grantovým programom e-Školy pre budúcnosť.

Zdroj: Orange Slovensko

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.