07. 10. 2014 Nadácia Pontis

Opäť bližšie k integrácii

Z podpory Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis bol vybudovaný bezbariérový prístup.

OZ Aktívny vozík a obec Višňové spojili svoje sily a premenili nevyužívanú a zanedbanú plochu v centre obce na atraktívny priestor. Interiér ambulancie bol upravený tak, aby mohol byť využívaný aj na voľnočasové aktivity rodín s telesne oslabenými, postihnutými, no aj zdravými deťmi. Spolu s premenou areálu na oddychovú zónu s prvkami detského ihriska tak vznikol komplex ideálny na stretávanie, hry, cvičenie a tvorivé aktivity miestnych obyvateľov bez rozdielu veku.Prvé aktivity, ktorým predchádzala informačná kampaň a slávnostné otvorenie, sa rozbehli už koncom septembra.

Projekt podporilo niekoľko nadácií: z prostriedkov grantovéhoprogramu Dôvera v Nadácii pre deti Slovenska a Nadácie Tatra banky bola zakúpená časť vybavenia na cvičenie telesne oslabených detí, z podpory Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis bol vybudovaný bezbariérový prístup do budovy a NadačnýfondSlovenskejsporiteľne v Nadácii Pontis podporil voľnočasové aktivity. Výraznú pomoc počas revitalizácie budovy i areálu poskytla aj obec Višňové na čele s pani starostkou Martou Brezovskou. Všetkým patrí vďaka za podporu a pomoc.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.