07. 08. 2014 Zodpovedné podnikanie

Odpad – budúcnosť ekonomického rastu?

Európska únia podporuje recykláciu a opätovné využívanie odpadu.

©mbeo/flickr.com

6 ton. To je množstvo odpadu vytvorené jedným Európanom ročne. Dokopy to na celú Európu vychádza na 250 miliárd ton. Recykluje sa však len tretina, zvyšok putuje na skládky alebo sa páli. A pritom ďalších 600 miliónov ton je vhodných na recykláciu alebo opätovné použitie.

Európska komisia sa preto rozhodla podporiť systém kruhovej ekonomiky a vytvorila Program nulového odpadu pre Európu (A zero waste program for Europe), ktorý členským štátom určil:

  • recyklovať až 70 %  komunálneho odpadu  do roku 2030;
  •  recyklovať až 80 % obalového odpadu do roku 2030;
  • postupne zakázať skládky odpadu, na ktorých sa skladuje recyklovateľný odpad ako papier, plast, kovy, sklo;
  • znížiť množstvo plastových tašiek v obehu;
  • zabraňovať plytvaniu s jedlom, a ďalšie.

Týmito krokmi chce únia prispieť k fungovaniu kruhovej ekonomiky. Tá spočíva v tom, že už spotrebovaný materiál či produkt sa znova použije vo výrobnom procese. Z odpadu sa stáva surovina a nachádza opäť svoje využitie. Tým sa znižuje potrebné množstvo nových vstupov a zároveň klesá množstvo produkovaného odpadu, ktorý končí na skládkach alebo v spaľovniach.

V budúcnosti by sa efektívnejším využívaním surovín mohlo ušetriť až 630 miliárd eur ročne a očakáva sa aj vytvorenie približne pól milióna nových pracovných miest.

Príkladom už existujúcich aktivít na podporu recyklovania vo svete je R2 Leaders, ktorý združuje spoločnosti ako Sony, Panasonic, Xerox či Microsoft. Tieto spoločnosti sa zameriavajú na bezpečné recyklovanie použitej elektroniky. Minulý rok sa s ich úsilím podarilo v USA recyklovať 280 miliónov kilogramov elektroniky, čo je o 15 miliónov viac ako v roku 2012.

Aj spoločnosť Dell prišla s vlastným projektom na zníženie množstva elektronického odpadu. Ako prvá spoločnosť zakázala jeho vývoz do Afriky a od apríla sa snaží vylepšiť recyklačný program v Keni.  Ten okrem efektívnejšieho nakladania s odpadkami prinesie aj nové pracovné príležitosti pre tamojšiu komunitu. 

 Zdroje: ec.europa.eu,sustainablebrands.com, edie.net, ec.europa.eu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111