29. 11. 2023 Sociálne inovácie

Od transparentnosti až po klimatickú krízu: Kto tvorí lepšiu krajinu?

Predstavujeme tvorcov a tvorkyne pozitívnych zmien zo slovenských občianskych organizácií.

Demokracia a právny štát sú základným predpokladom pre zdravé fungovanie krajiny vo všetkých jej oblastiach. Nie sú však samozrejmosťou a potrebujú neustály dohľad a nepretržitú ochranu od nás všetkých.

Aj na Slovensku máme ľudí, ktorí sa o zdravie demokracie starajú. Na Impact Summite vystúpia zástupcovia a zástupkyne organizácií, ktorí sa denne venujú témam, ako transparentnosť, boj s dezinformáciami či kultivácia verejnej diskusie.

DemDis

Michal Horský je vyštudovaný právnik a občiansky aktivista, no predovšetkým niekto, kto sa chce slušne porozprávať. Založil preto organizáciu DEMDIS, ktorá vedie ľudí k vecnému a pokojnému dialógu a hľadá v konverzácii zhody, namiesto sporov. To sa snažia dosiahnuť organizovaním diskusií, workshopov, ale tiež vývojom interaktívnych digitálnych nástrojov pre online debaty.

„V DEMDIS sme presvedčení, že demokracia potrebuje nové formy zapájania občanov do jej procesov. Našou víziou je preto dizajnovať a organizovať pestré občianske fóra. Práve férovou výmenou názorov sa dokážeme vymaniť z neustáleho prešľapovania na mieste a spoločne zlepšovať život na Slovensku,“ hovorí M. Horský.

Starokatolíci na Slovensku

Pri predstave cirkvi sa mnohým vybaví viacero stereotypov týkajúcich sa konzervatívnosti a zastaranosti. Zástupcovia Starokatolíkov na Slovensku sa však svojou činnosťou snažia tento obraz zmeniť. Starokatolícky kňaz Martin Kováč, ktorý pôsobí v Bratislave a v Trnave, hovorí, že starokatolíci sa hlásia k spiritualite „radikálnej otvorenosti, prijatia, dialógu a lásky.”

Aj preto okrem iného poskytujú poradenstvo a organizujú podporné skupiny pre dúhovú komunitu. Pribudnúť má aj nová klubovňa pre LGBTI+ ľudí v Žiline, ktorá bude slúžiť ako bezpečné miesto pre ľudí z regiónu. „Ak hovoríme o skutočnom, otvorenom prijatí a podpore, takýchto miest je na Slovensku veľmi málo. V Bratislave ich LGBTI+ komunita má, čo je rozdiel oproti iným častiam Slovenska. Vo veľkom meste sa však človek so svojou inakosťou ľahšie stratí v dave,” dopĺňa M. Kováč.

Zmudri

Vzdelanie patrí pri deťoch a mládeži medzi najvyššie priority. Rovnako súvisí s bojom proti dezinformáciám. Ľudia zo Zmudri tomu rozumejú, a preto vytvorili dve vzdelávacie platformy. Jednou je Zmudri.sk, vďaka ktorej sa môžu učitelia zapojiť do kurzov, ako lepšie učiť. Žiaci a žiačky majú prostredníctvom nej prístup k videám, kvízom a rôznym aktivitám na aktuálne aj všeobecné témy. Nakoľko bol o Zmudri.sk veľký záujem, vzniklo špeciálne médium Zmudri G, edukačný kanál, ktorý ponúka obsah uspôsobený pre voľnočasové vzdelávanie v online priestore na svojom webe aj na sociálnych sieťach.

„Z hoaxov sa bohužiaľ za posledné roky stala téma, ktorá ovplyvňuje voľby, celú spoločnosť a jej smerovanie. Na Slovensku hoaxom dôveruje alarmujúce číslo ľudí a mám snahu priložiť ruku k tomu, aby sa táto situácia zlepšila,” hovorí Martina Bolibruchová, spoluzakladateľka a riaditeľka o. z. Zmudri.

Martina Bolibruchová, Zmudri (vpravo) počas intenzívneho 3-dňového kempu, ktoré pre občianske organizácie usporiadala Nadácia Pontis.

Transparency International Slovensko

So svojou 25-ročnou praxou je Transparency International Slovensko (TIS) jednou z najuznávanejších watchodgových organizácií v krajine, ktorá sa stará o čo najvyššiu mieru transparentnosti verejných inštitúcií. TIS plánuje prehĺbiť snahy o prístup verejnosti k informáciám a stavať pritom na overených postupoch z praxe. Tie zahŕňajú najmä tvorbu analýz na základe zozbieraných dát.

Jedným z analytikov organizácie je aj bývalý novinár Ľuboš Kostelanský: „Máloktorá domovina vie ponúknuť takú pestrú paletu krás, ako tá naša. Vždy ma preto mrzelo, že z tohto potenciálu nevieme vyťažiť toľko, ako napríklad okolité Česko, Rakúsko, či Maďarsko. Som presvedčený, že podpora slušných podnikateľov, o ktorú sa snažíme, môže posunúť našu krajinu vpred.” K etickému podnikaniu TIS motivuje aj cez projekt Kto vlastní, kde zverejňujú dostupné informácie o majiteľoch a majiteľkách rôznych prevádzok a hodnotia transparentnosť ich podnikania.

Klíma ťa potrebuje

Z neformálnej platformy nahnevaných ľudí vznikol celonárodný projekt. Organizácia Klíma ťa potrebuje upozorňuje na dôsledky klimatickej krízy, jej príčiny, ale aj nedostatočné riešenia zo strany tvorcov a tvorkýň verejných politík. „Sme skupinou tých, ktorí si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje klimatická kríza pre budúcnosť nášho prežitia na tejto planéte. Rovnako sa však nevzdávame a chceme krízu riešiť,” uvádza hnutie na svojom webovom sídle.

Aktuálne pracujú na monitoringu súčasného stavu, ale venujú sa aj kontrole zavádzania klimatických opatrení. Na základe získaných dát bude možné zostaviť sériu odporúčaní pre aktérov a aktérky verejnej sféry.

Public Leadership Academy

Organizácia Manageria sa predovšetkým venuje vzdelávaniu, z ktorého majú vzísť schopní a slušní ľudia, pripravení tvoriť lepšiu budúcnosť krajiny. Významnou časťou tohto procesu je však aj ozdravenie verejného sektora.

„Naším cieľom je, aby občania dostávali kvalitné služby. Chceme, aby štát riešil ich problémy ešte predtým, ako nastanú,” hovorí o programe Public Leadership Academy jeho líderka Michala Hrdinová. Ide o rozvojový vzdelávací program pre úradníkov a úradníčky, ktorý ich má pripraviť na zavádzanie pozitívnych zmien v oblasti verejnej správy.
Projekt vznikol ako spolupráca organizácií Teach, Leaf, Klub úradníkov dobrej vôle a Nexteria združených pod o. z. Manageria.

Podpora občianskych organizácií – Impact Lab

Demdis, Starokatolíci na Slovensku, Transparency International Slovensko, Zmudri, Klíma ťa potrebuje aj Manageria patria medzi účastníkov Impact Labu – programu Nadácie Pontis, ktorý ponúka slovenským občianskym organizáciám silnú podporu. Okrem finančnej pomoci získajú individuálneho mentora, účasť na workshopoch aj možnosť networkingu s ľuďmi z biznisu či verejnej správy.

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111