19. 05. 2014 Nadácia Pontis

Občania a firmy poukázali neziskovkám vyše 24 miliónov eur

Číslo sa môže ešte zvýšiť.

http://www.24hod.sk/obcania-a-firmy-poukazali-neziskovkam-zatial-vyse-24-milionov-eur-cl287671.html

Vyše 24.650.000 eur je suma, ktorú občania a firmy poukázali občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom tento rok v daňových priznaniach k dani z minuloročných príjmov. Číslo sa môže ešte zvýšiť, keďže Finančná správa nespracovala všetky daňové priznania k dani z príjmov.

Takmer 133.000 právnických a fyzických osôb, ktoré podali do konca marca daňové priznania a finančná správa ich už spracovala, prejavilo záujem darovať organizáciám, uvedeným na zozname prijímateľov za rok 2013, časť svojich daní, informovala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Tisícky daňovníkov si podanie priznania odložilo a tým aj možnosť poukázať tretiemu sektoru podiel zaplatenej dane, pripomenula.

Firmy mohli venovať 1,5 % alebo 2 % zo zaplatených daní, pričom 2 % mohli poukázať v prípade, že rovnakú sumu, ako je podiel dane, darovali aj zo svojho zisku. Občania, ktorí podávali daňové priznanie typu A alebo typu B, mohli poukázať 2 % zo zaplatenej dane, 3 % len ak za minulý rok odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce. Neziskové organizácie dostanú peniaze na svoje účty najneskôr do 30.6.2014 za predpokladu, že dovtedy budú mať s daňovým úradom vyrovnané všetky záväzky.

Počet prijímateľov za posledné roky rastie. Kým v roku 2002 to bolo približne 4000 uchádzačov, za minulý rok si občania mohli vybrať spomedzi 11.120 subjektov. Rovnako tak sa pravidelne zvyšovala aj suma poukázaných podielov. Tá sa z vyše troch miliónov vyšplhala na viac ako 55 miliónov v roku 2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu.

V minulom roku poukázali subjekty prijímateľom takmer 47 miliónov eur. Medzi najväčších prijímateľov dane patria nadácie SPP, Pontis, Orange, VÚB a Tatrabanky. Ďalej nezisková organizácia Dobrý Anjel, Liga proti rakovine, nezisková organizácia Plamienok, Občianske združenie Samsung, Galanta a Nadácia MONDI SCP.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111