10. 03. 2014 Zodpovedné podnikanie

O ocenenie Via Bona Slovakia zabojuje 22 nominácií

Poznáme firmy, ktoré v druhom kole zabojujú o ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2013.

Biznis je v prvom rade o zisku. No mnohé spoločnosti ho spájajú aj s činnosťou, ktorá má prinášať dodatočný osoh zamestnancom, krajine alebo zákazníkom. Podlľa odborníkov v hodnotiacich komisiách, ktoré zostavila Nadácia Pontis, sú to tieto. A preto postúpili do užšieho výberu na cenu Via Bona Slovakia. Firmy zabojujú o ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách. Novinkou bude aj Cena verejnosti, v ktorej rozhodnete práve vy hlasovaním cez portál HNonline.sk. Hlavným mediálnym partnerom súťaže sú Hospodárske noviny.

Zodpovedná veľká firma

Partizánske Building Components – SK
Spoločnosť je výrobný závod patriaci do skupiny VELUX so zameraním na výrobu strešných okien rôzneho druhu. Veľkú pozornosť venuje vytváraniu príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov, ako aj bezpečnosti zdravia pri práci. Dôraz kladie aj na rovnováhu pracovného a súkromného života. Výnimkou nie je ani prispievanie do 3. dôchodkového piliera, prenajímanie športovísk pre zamestnancov, vzdelávanie, dni zdravia, či aktivity zamerané aj pre rodinných príslušníkov. V oblasti životného prostredia sa závodu minulý rok podarilo znížiť CO2 stopu o 5 % a zaviesť separáciu odpadu či recykláciu skla. Rozvoj a zamestnanosť v komunite podporuje aj tak, že pri výbere dodávateľov nepriamych materiálov sa zameriava prevažne na slovenské firmy z regiónu Nitry a Trenčína. Venuje sa aj podpore miestnych iniciatív. Doposiaľ najväčšia podpora spoločnosti išla na obnovu športového areálu v miestnej základnej škole v hodnote 800-tisíc eur. Zamestnanci dobrovoľníčia a zapájajú sa do pomoci školám a seniorom.

Slovenské elektrárne
Najväčší výrobca elektriny dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Ponúka širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, spolupodieľala sa na formovaní Rule of Law iniciatívy Americkej obchodnej komory. Cieľom je vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore okolitej komunity v oblastiach, kde sa nachádzajú elektrárne. Podporuje obce, ale je aktívna napr. aj v nepopulárnej téme pomoci ľuďom bez domova či v programe bývania pre marginalizované skupiny na východnom Slovensku.

SOITRON
Firma sa usiluje o systematické formy pomáhania. Svoju pomoc v oblasti zodpovedného podnikania realizuje nielen cez finančnú pomoc a dobrovoľníctvo zamestnancov, ale aj cez svoje produkty a služby. Cez Dobrého anjela takto napríklad zabezpečila video-technológiu pre chlapca, ktorý bol dlhodobo na onkológii a vďaka tomu mohol pokračovať v štúdiu a ostať v kontakte s kamarátmi. Aktívne sa hlási k princípom transparentnosti a protikorupčnosti a jednoznačným postojom vedenia ide príkladom aj ostatným zamestnacom. Stratégiou firmy je vytvoriť atraktívne pracovné prostredie pre zamestnancov. Ponúka im balík benefitov ako finančný príspevok pri narodení dieťaťa alebo sobáši, príspevok počas dlhodobej PN alebo možnosť predčasnej výplaty, rôzne druhy wellness pobytov, príspevok do 3. dôchodkového piliera a iné. Zamestnanci môžu navrhovať aj svoje inovatívne nápady na zlepšenie fungovania spoločnosti. Zapájajú sa cez charitatívny program Podpor projekt, ktorí sami navrhnú na finančnú podporu. Soitron sa venuje predovšetkým podpore detí, ktoré trpia nevyliečiteľnou, veľmi vážnou chorobou alebo sú znevýhodnené pre svoj hendikep. Má rozbehnutých veľa filantropických a dobrovoľníckych programov. Jedným je aj tútoring zamestnancov pre študentov vysokých škôl.

Zodpovedná malá/ stredná firma

I.TRAN.
Spokojní zamestnanci, čo najväčšia bezpečnosť pri práci a kvalitné produkty – aj to charakterizuje textilnú spoločnosť I.TRAN. na horných Kysuciach, ktorá stavia na čo najlepšiu kvalitu spracovania textilných výrobkov s použitím vlastne vyrobených úpletov. Ich farbenie realizuje na území EÚ tými najkvalitnejšími a zdravotne nezávadnými farbivami. Vedeniu I. TRAN. záleží na rozvíjaní vzťahov medzi zamestnancami a ich zamestnávateľom, čo zohľadňuje napr. vo svojom etickom kódexe či podujatiach pre zamestnancov. Spoločnosť má veľmi dobrý vzťah s mestom Turzovka a jej podpora smeruje najmä do nemocnice v Čadci. Nejde len o finančnú pomoc, ale aj vývoj nových materiálov pre nemocnicu – napr. oblečenie pre chirurgov, ktorí pracujú viac hodín v neklimatizovaných priestoroch.

Green investments
Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najviac ekologických ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač. Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Bilologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. Ku ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

Slovak Spectator / The Rock
Slovak Spectator sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich, ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

Skvelý zamestnávateľ

Slovnaft: Materská škola a detské jasle Slovnafťáčik
V snahe uľahčiť mamičkám nástup po rodičovskej dovolenke späť do práce prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Slovnaftáčik primárne navštevujú deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

Slovenská sporiteľňa: HydePark
Banka sa snaží rozvíjať svojich zamestnancov a chce im poskytnúť viac vedomostí ako pre svoju prácu potrebujú. Okrem klasických školení zameraných na bankovú činnosť, prezentačné zručnosti alebo zvyšovanie počítačovej gramotnosti, prišla so zaujímavou myšlienkou. HydePark je priestor, kde sa hovorí na rôzne témy ako zdravie, kultúra, psychológia či cestovanie s ľuďmi z rôznych oblastí. Odpovede na niektoré otázky zamestnancom môžu pomôcť skvalitniť ich osobný život. Potreba vzdelávania je dôležitá nielen pre spokojnosť, ale aj zdravie zamestnancov. Súčasťou HydeParku je aj knižnica, v ktorej si môžu prečítať knihu alebo oddýchnuť si.

TESCO STORES SR: Tesco Anjel
Tesco anjel je charitatívny projekt spoločnosti, ktorý slúži zamestnancom TESCA v ťažkých zdravotných alebo životných situáciách. Vznikol potom, ako jedna zo zamestnankýň upadla následkom úrazu do bdelej kómy. Kolegovia sa vyskladali na liečbu v hyperbarickej komore sumou 1819 eur. Tesco anjel dáva šancu ďalším. Spoločnosť zároveň vedie zamestnancov k tomu, aby si vzájomne pomáhali pri prekonávaní ťažkých kríz.

Férový hráč na trhu

O2: Férový operátor
Férovosť, jednoduchosť a výhodná cena – to sú tri základné princípy mobilného operátora, ktorých sa drží pri podnikaní. O2 presadzuje férový prístup k zákazníkom i zamestnancom. Rovnaké výhody pre všetkých, žiadna viazanosť pri paušáloch, bezplatný prenos čísla či flexibilita výberu služieb. Spokojnosť zákazníkov a dôvera je v O2 absolútnou prioritou.

Orange Slovensko: E-deti
Na Slovensku je približne 940-tisíc detí vo veku do 15 rokov, ktoré používajú internet a mobilný telefón. Mobilný operátor sa zacielil na bezpečné a zodpovedné používanie mobilov a internetu deťmi projektom E-deti. Každé štvrté dieťa je ohrozené závislosťou od nich. Deti vyhľadávajú nevhodný obsah vo väčšej miere, ako si to myslia rodičia. Takmer 30 % chatuje s cudzími ľuďmi a pácha kyberšikanu, keď nahráva videá svojich spolužiakov v nepríjemných situáciách. Orange prišiel s kampaňou, ktorá každoročne poukazuje na negatívne dôsledky, organizuje vzdelávacie aktivity s odborníkmi na školách.

Profesia: iniciatíva Edujobs.sk
Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Ide o špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky. Snaží sa prepojiť školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o kariéru v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách.

Zelená firma

IKEA Bratislava: Papierové palety
Nábytkárska spoločnosť prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Táto zmena priniesla zníženie počtu kamiónov na Slovensku prepravujúcich výrobky IKEA a tým aj emisií CO2a znižovanie ďalších nákladov. Palety idú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar.

Orange Slovensko: Staré mobily sú na 2 veci
Na Slovensku sa ročne predá viac ako milión mobilných telefónov. Mnohí ľudia skladujú staré a nepoužívané mobily doma či v práci. Ostatné končia v komunálnom odpade a na smetiskách, kde sa z nich uvoľňujú nebezpečné látky do pôdy a podzemnej vody. Mobilný operátor sa každý rok snaží vyzbierať čo najviac mobilov, zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a neustále zvyšovať povedomie verejnosti o správnom nakladaní so starými telefónmi. Minulý rok vyzbieral 47-tisíc mobilov, čo predstavuje 10 % z celkového množstva na slovenskom trhu. Vďaka tomu bolo možné ekologicky zlikvidovať približne 5 ton elektroodpadu, ktorý by inak skončil v komunálnom odpade. Jeho cieľom je motivovať ľudí, aby telefóny neskladovali doma, nevyhadzovali ich, ale priniesli priamo do Orange Slovensko. Odovzdaním starých mobilov ľudia prispeli aj na vybrané organizácie ako Lienka pomoci, Návrat, či Austistické centrum Andreas.

Arteterra: Retrocentrum
Podnikateľka Dana Vlčková sa venuje spracovaniu skla a vzdelávaniu v oblasti recyklovaného dizajnu. Prišla s myšlienkou galérie Retrocentrum v Ilave. Stane sa miestom výstav umelcov, ktorí sa zaoberajú umeleckým využitím akéhokoľvek odpadového materiálu a edukačným miestom pre mládež. Recyklovaný dizajn, v rámci ktorého sa dá využiť takmer akýkoľvek odpadový materiál, sa v posledných dvoch rokoch stáva doslova svetovým fenoménom a firma Arteterra marketingovo využíva módnosť tejto celosvetovej vlny.

Podporovateľ dobrovoľníctva

Hewlett – Packard Slovakia: Projekt Elderly – spríjemnime jeseň života seniorom
Aktívne starnutie sa stáva čoraz viac naliehavou témou. Spoločnosť HP sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. Dobrovoľníci sa s nimi stretávajú raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.

Provident Financial: Pobočka pomáha
Provident má 12 pobočiek na Slovensku. Zamestnanci zo vzdialenejších pobočiek sa tiež chceli zapojiť do dobrovoľníctva, ale žiadne sa v ich blízkosti neorganizovalo. Preto prišli s myšlienkou pomáhať v regiónoch, kde pôsobia. Zamestnanci si môžu ušiť svoju dobrovoľnícku aktivitu na mieru. Sami si vyberú komu a ako chcú pomáhať. Podporujúmalé lokálne projekty, o ktorých možno nie je veľa počuť, ale pre prijímajúce organizácie znamenajú nesmierne veľa.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne: Lepší život
Zamestnanci spoločnosti sa každodennestretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce.

Dobrý partner komunity

HB Reavis: Virtuoso
Nadácia HB Reavis chce inšpirovať deti a mladých, aby objavili hudbu a obľúbili si ju. Projekt Virtuoso stavia na hudobných školách v 8 krajských mestách na Slovensku. Každá vyslala svoje talenty do veľkého národného mládežníckeho orchestra, s ktorým deti absolvovaliniekoľko koncertov. Talentované deti, ktoré sú súčasťou orchestra a pochádzajú zo sociálne slabších rodín, dokonca podporila finančne – nákupom hudobných nástrojov, zaplatením školného či dopravy. Zároveň postavila základy nového hudobného telesa na Slovensku.

Kia Motors Slovakia: Nová synagóga v Žiline
Novú synagógu Petra Behrensa v Žiline nepoznajú len nadšenci svetovej architektúry, ale už aj tisíce obyvateľov zo Slovenska či zahraničia. Za myšlienkou jej obnovy a využitia ako galérie pre súčasné umenie stála skupina nadšencov z kultúrneho centra Stanica. Postupne sa k nim pridali aj ďalší. Medzi nimi dobrovoľníci z Kia Motors, ktorí niekoľkokrát pomáhali pri obnove synagógy manuálne a spoločnosť dokonca prispela na synagógu sumou 30-tisíc eur. Dnes, aj vďaka pomoci spoločnosti Kia, je v budúcej kunsthalle dokončená tretina potrebných prác. Do rôznych dobrovoľníckych aktivít v regióne sa minulý rok zapojilo 600 dobrovoľníkov žilinskej automobilky pre pomoc vo viac ako 20 organizáciách.

Pfizer Luxembourg: Krajina záchrancov
Krajina záchrancov je na Slovensku prvý projekt, ktorý sa snaží naučiť ľudí, ako správne poskytovať prvú pomoc. Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu. Spoločnosť Pfizer preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov. Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.

T-Systems Slovakia: Príprava absolventov s praxou
Na Slovensku je 35 % mladých ľudí bez práce po skončení školy. Mladým často chýba prax a rozvoj ich praktických zručností. Deficit obzvlášť pociťuje IT sektor, ktorý sa však ako jeden z mála na svete neustále rozvíja.Len v regióne Košíc pôsobí viacero spoločností, ktoré vyžadujú čoraz väčší počet špecialistov na informačné a komunikačné technológie. T-Systems a jeho zamestnanci bezplatne a vo voľnom čase vyučujú IT krúžky na základných školách, podporujú stredné školy a akreditované predmety na vysokých školách či odovzdávajú svoje svoje vedomosti seniorom. Spolu s ďalšími partnermi v regióne vytvorili prvú duálnu formu odborného vzdelávania a v úzkej spolupráci so SPŠE v Košiciach v septembri 2013 otvorili nový študijný odbor, založený na priamom vzťahu firmy a školy, s dôrazom na kvalitnejšiu prípravu absolventa – stredoškoláka.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111