08. 07. 2013 Nadácia Pontis

Nové detské ihrisko už slúži verejnosti

Mesto Levice získalo z Nadácie Pontis grant vo výške 10-tisíc eur na dobudovanie detského ihriska v mestskom parku – stará časť.

LEVICE. Park je už od roku 1984 vyhlásený za chránený areál a nachádza sa 10 metrov od pešej zóny. Park navštevovali a aj navštevujú, stovky obyvateľov, ktorí cez neho denne prechádzajú. Mamičky so svojimi ratolesťami sa však nemali kde zastaviť, aby sa deti mohli zahrať a príjemne stráviť voľný čas hrami a športovými aktivitami. Schátrané pôvodné detské ihrisko, ktoré bolo v dezolátnom stave a nespĺňalo stanovené normy, bolo v minulosti odstránené a na jeho mieste bol osadený jeden hrací prvok. Po terénnych úpravách k nemu už pribudli ďalšie moderné detské hracie prvky, ktoré spĺňajú normy stanovené Európskou úniou. Dominantou nového detského ihriska je centrálna preliezačka v podobe hradu so šmykľavkou a nechýbajú ani hojdačky, nové pieskovisko či lavičky. Taktiež pribudli aj nové prvky pre staršiu generáciu, ktorá deti zväčša do parku a na prechádzky sprevádza. Cieľom projektu bolo, aby rodičia s deťmi trávili viac času vonku, v prírode, aby deti vyvíjali pohybovú aktivitu, mali podmienky na hranie, športovanie a v neposlednom rade, aby sa prehlboval vzťah rodiča a dieťaťa.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111