16. 09. 2013 Nadácia Pontis

Naučte mamičky z Rodinného centra Prešporkovo ako zvládnuť grafiku propagačných materiálov

Naučte ako zvládnuť kompozíciu propagačných materiálov a ukážte základy práce v grafických programoch.

O organizácii
Sme neziskové občianske združenie, Rodinné centrum Prešporkovo, založené a riadené mamičkami na materskej dovolenke z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Naším cieľom je ponúkať a vo vlastnej réžii organizovať zmysluplný program pre rodiny s deťmi od narodenia do 6 rokov. Organizujeme kultúrne programy, športové podujatia a vzdelávacie aktivity pre deti a aj pre rodičov. Všetky naše aktivity organizujeme my, mamičky na materskej dovolenke, popri starostlivosti a výchove svojich detí zadarmo a dobrovoľne, s nadšením a ochotou robiť niečo dobré pre komunitu mladých rodín v Bratislave. Priemerná denná návštevnosť nášho centra je okolo 40 rodín.

Východisková situácia
Prešporkovo je občianske združenie založené na dobrovoľníckych aktivitách mamičiek. Každá mamička – členka Prešporkova sa snaží pomáhať pri spoločnej tvorbe programu, zabezpečenia chodu prevádzky a tvorbe letákov ako sa len dá. Veľa vecí robíme „na kolene“, pretože na hĺbkové poznanie vecí, resp. tvorby materiálov máme len obmedzený čas. Dôvodom je to, že každá z nás má rodinu ako prvoradý záujem svojej starostlivosti. Pri našich diskusiách často narážame na to, že tvorba letákov, dizajn jednotlivých propagačných materiálov, či už printových, alebo online je rozpačitý. Mamičky, ktoré aj majú chuť niečo vytvoriť a majú obsahovo veľmi dobré nápady, buď nevedia dobre zvládnuť kompozičné zasadenie konkrétneho materiálu, alebo ho nevedia dostatočne upraviť v požadovanom grafickom programe. Z toho nám vyplynulo, že je to niečo, v čom sa ešte môžeme zlepšiť a projekt Hlavy pomáhajú nám príde ako veľmi vhodný.

Dobrovoľnícke zadanie
Keďže náš problém má dve roviny, od dobrovoľníka by sme chceli, aby nám:
1. vysvetlil, ako pripraviť dobre zvládnuť kompozíciu materiálu, aby nám ponúkol vzor, ktorý mamičky môžu neskôr používať pri tvorbe tlačených, alebo online materiálov.
2. vysvetlil, ako sa pracuje v grafickom programe (vysvetlil rôzne druhy programov, ktoré sú bezplatné pre občianske združenia, základné funkcie, rozšírené funkcie) a naučil nás to ovládať a vytvoriť finálny produkt.

Očakávaný výsledok spolupráce
Očakávame, že po ukončení kurzu budú vedieť mamičky samé pripraviť a zrealizovať dobre kompozične zvládnutý propagačný materiál na konkrétnu tému, ktorý osloví už len základnou myšlienku a tým podnieti k dočítaniu si celého letáku či materiálu.

Profil dobrovoľníka
Dobrovoľník musí byť skúsený v oblasti grafického dizajnu a mal by vedieť jednoducho, zrozumiteľne a trpezlivo odovzdať tieto skúsenosti pre mamičky na materskej dovolenke.

Rozsah práce
8 dvojhodinových sedení v rozmedzí 2 mesiacov.Poskytneme priestor na vzdelávanie, zabezpečíme, aby všetky mamičky, ktoré sa kurzu chcú zúčastniť, boli prítomné, zabezpečíme počítače a potrebný materiál na vzdelávanie.

Partner
Rodinné centrum Prešporkovo, Grosslingova 48, Bratislava

Termín
do konca novembra 2013

 

PRIHLÁSTE SA!

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111