15. 05. 2013 Zodpovedné podnikanie

Najzelenší obchodný reťazec v USA

Využívaním obnoviteľných zdrojov energie, recykláciou odpadu a úspornými opatreniami sa Kohl's stal najzelenším obchodným reťazcom v USA.

 © hattiesburgmemory/flickr.com

Až 752 obchodných domov americkej maloobchodnej siete Kohl’s podľa najnovšej CSR správy za rok 2012 disponuje certifikáciou Energy Star a viac ako 300 predajní sa hrdí certifikáciou LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Ako to štvrtá najväčšia sieť obchodných domov v Spojených štátoch dosiahla? Najmä investíciami do masívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, recyklácie odpadu a úspornými opatreniami.

Energia zo slnka

Využívaním solárnych panelov s celkovou kapacitou 36 474 kW si Kohl’s zabezpečil tretie miesto na americkom trhu hneď za spoločnosťami Walmart a Costco. Slnečnými kolektormi je vybavených 137 obchodných domov a tento počet neustále rastie. V roku 2012 Kohl’s inštaloval kolektory na 16 predajní, čo predstavuje nárast o 24 % oproti predchádzajúcemu roku.    

Najväčšiu koncentráciu solárnych panelov má firma vo svojom centre v meste Edgewood v štáte Maryland. Viac ako 6 000 kolektorov tam produkuje 2,4 megawattov energie, čo pokrýva viac ako 40 % celkových potrieb strediska.  

Recykluje sa najmä kartón  

V priebehu uplynulého roka sa sieti Kohl’s podarilo zrecyklovať viac ako 83 % všetkých prevádzkových odpadov. Až 70 % recyklovaného materiálu tvorí kartón a lepenka.    

V roku 2010 firma zahájila program „suchého odpadu“, ktorého cieľom je separácia „mokrých predmetov“, akými sú potraviny alebo nevyprázdnené nápojové obaly. Obchodný reťazec v rámci tohto programu lisuje oddelene odpadky z vriec aj výrobky z papiera, ktoré sú následne odvážané na triedenie a recykláciu.

LED žiarovky a inovácie generujú úspory 

Kohl’s pri osvetľovaní svojich predajní uprednostňuje LED žiarovky, ktoré majú dlhšiu životnosť a denne obchodnému domu ušetria 720 Wattov energie.  

Pre potreby klimatizácie obchodov spoločnosť minulý rok spustila inovatívny program s názvom Ice Bear. V rámci neho sa v noci vyrába ľad, ktorý cez deň ochladzuje predajňu. 

Obchodný reťazec okrem toho investoval do zariadenia Enerfit, ktorý optimalizuje fungovanie vykurovacích a vetracích systémov predajní 

Zdroje: retailindustry.about.comgreenbiz.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111