03. 06. 2014 Nadácia Pontis

Nadácia posiela peniaze na kláštorskú kalváriu

Turčianska obec Kláštor pod Znievom má dobrú správu.

Grant vo výške 7000eur, ktorý získalo občianske združenie Priatelia Znieva, pomôže zrekonštruovať Kalváriu v Kláštore pod Znievom.

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM. Tamojšie občianske združenie Priatelia Znieva získalo z grantového programu Obce bližšie k vám 7-tisíc eur. Peniaze pomôžu zrekonštruovať Kalváriu v Kláštore pod Znievom.

Kalvária je národnou kultúrnou pamiatkou, jej rekonštrukcia sa bude týkať pôvodného exteriérového vchodu a vyhliadkovej veže. Vo vynovených priestoroch sa budú organizovať podujatia, ktoré umožnia priblížiť prácu pôvodných majstrov mladým i starším a prehĺbiť ich vzťah k svojmu rodisku a jeho kultúrnohistorickému dedičstvu. „Kalvária je pre nás symbolom obce, vyhľadávaným miestom pokoja či modlitieb. Je priam bolestivé sledovať zhoršovanie jej technického stavu – strecha je vážne poškodená, nosné trámy sú zdevastované, hrozí poškodenie celého kostola.  Nie je nám ľahostajné, ako sa s dedičstvom po našich predkoch nakladá, chceme krásu histórie našej obce zachovať. Finančná podpora z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne spolu s darmi ľudí v prebiehajúcej národnej zbierke nám umožnia toto výnimočné miesto zachrániť. Úprimne za to všetkým ďakujem,“ povedal Michal Pyšný, predkladateľ projektu a zakladajúci člen OZ Priatelia Znieva.

„Na organizáciu kultúrnych podujatí, obnovu historických pamiatok a zveľadenie prírodného prostredia poskytne Slovenská sporiteľňa obciam prostredníctvom Nadácie Pontis až 70 000 eur,“ povedal Štefan Frimmer zo Slovenskej sporiteľne. „Do druhého ročníka grantovému programu Obce bližšie k vám sa prihlásilo 210 žiadateľov, z ktorých získa finančnú podporu 26 najlepších projektov,“ doplnil.

Symbol obce potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu Na opravu národnej kultúrnej pamiatky je od minulého roku vyhlásená národná zbierka, pomohla aj Nadácia Slovenskej sporiteľne grantovým príspevkom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111