06. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Nadácia Orange podporuje inovatívne učenie

Nadácia Orange podporuje školy, ktoré svojich žiakov učia bezpečnému používaniu informačných a komunikačných technológií.

Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník grantového programu Školy pre budúcnosť, ktorý podporuje netradičné spôsoby výučby. Tento rok sa nadácia zameria na ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ich bezpečného používania. Medzi projekty jednotlivcov z radov inovatívnych pedagógov aj mimovládne a miestne organizácie rozdelí Nadácia Orange celkovo 130-tisíc eur.

„Aktívnym pedagógom s dobrými nápadmi dávame šancu zmeniť výučbový proces tak, aby študentom umožnil získavať vedomosti tvorivo a interaktívne. Zároveň sa spolu s pedagógmi dlhodobo venujeme problematike bezpečného využívania komunikačných technológií v školách,“ hovorí o grantovom programe správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Uzávierka prijímania žiadostí je 2. októbra 2013 a zoznam podporených projektov bude zverejnený 15. novembra 2013. Maximálna čiastka, ktorou môže byť podporený jeden projekt predložený pedagógom je 1 500 eur, v prípade mimovládnych organizácií maximálne 2 000 eur.

Táto aktivita je súčasťou celoročnej kampane e-deti, ktorá už od jari deťom, rodičom a pedagógom približuje výhody a nástrahy moderných technológií.

 Zdroj: tlacovespravy.sme.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.