02. 05. 2012 Nadácia Pontis

Na Slovensko dnes príde minister z krajiny vytrvalcov

Na pracovnú návštevu SR v stredu 2. mája pricestuje minister turistiky a poslanec Národného zhromaždenia Kenskej republiky Dawnson Mwazo Mwakulegwa.

Ako hlavný zahraničný hosť vystúpi vo štvrtok na medzinárodnej vedeckej konferencii Demokracia a rozvoj, ktorú na pôde ministerstva zahraničných vecí a pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka organizuje NadáciaPontis. Minister Mwazo bude okrem iného hovoriť o štvorročných skúsenostiach z realizácie slovenských rozvojových projektov v okrese Voi, ktorý zastupuje v kenskom parlamente. Projekty sú zamerané na oblasť vzdelávania a informačných technológií a výrazne prispievajú k sociálno-ekonomickému rozvoju znevýhodnených vidieckych regiónov Kene.

Rektor Vladimír Krčméry udelí hosťovi pamätnú medailu
Kenský hosť bude počas pobytu na Slovensku rokovať s podpredsedom NR SR Jánom Figeľom, predsedami Zahraničného výboru a Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR Františkom Šebejom a Jánom Hudackým, so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Petrom Javorčíkom, ako aj s predsedom Klubu touroperátorov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Mikulášom Milkom. Navštívi tiež Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde sa zúčastní na slávnostnej promócii absolventov študijného odboru sociálna práca, z ktorých mnohí budú pôsobiť v Afrike, vrátane Kene.
Rektor vysokej školy Vladimír Krčméry udelí kenskému hosťovi pamätnú medailu univerzity za rozvoj kensko-slovenských vzťahov. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111