17. 06. 2014 Nadácia Pontis

Na MŠ Dostojevského majú deti nové dopravné ihrisko

V pondelok 2. júna bolo v Materskej škole na Dostojevského ulici rušno.

Všetci sme sa chystali na slávnostné otvorenie revitalizovaného detského ihriska vďaka podpore Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii PONTIS a mesta Bytča. Táto udalosť bola o to väčšia, lebo bola spojená s oslavou Medzinárodného dňa detí.

Po krátkych príhovoroch nastalo slávnostné prestrihnutie pásky pánom primátorom Miroslavom Minárčikom za prítomnosti hostí nášho mesta a zástupcov Kia Motors Slovakia. Túto slávnostnú chvíľu spestrili deti z tried Včielok, Hviezdičiek a Slniečok svojím kultúrnym programom. Záver patril všetkým deťom našej materskej školy, ktoré si svoje znalosti z dopravy overovali na bicyklíkoch, kolobežkách a trojkolkách na novom peknom dopravnom ihrisku riadenom príslušníkmi mestskej polície.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do tohto projektu, hlavne našej pani riaditeľke Jarmile Ritnošíkovej, vďaka ktorej môžeme v budúcnosti kvalitnejšie plniť výkonové štandardy ŠKVP z dopravnej výchovy.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.