14. 09. 2012 Zodpovedné podnikanie

Na hrade Krásna Hôrka sa opäť svieti aj vďaka VSE

Krásna Hôrka má po ničivom požiari novú prípojku nízkeho napätia.

© korom/flickr.com

Od začiatku júla je hrad Krásna Hôrka opäť plne zásobovaný elektrinou. V rekordne krátkom čase sa tak podarilo obnoviť prípojku nízkeho napätia (NN), z ktorej bol hrad Krásna Hôrka zásobovaný predtým, ako bola pri požiari 10. marca 2012 zničená.

Hrad bol po požiari dočasne napojený na benzínový generátor, ktorý zapožičal Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Ten bol pre hrad núdzovým riešením, ktoré bolo okrem iného finančne náročné. „Vďaka promptnej pomoci zo strany Skupiny VSE sa veľmi rýchlo môžeme vrátiť k štandardnému režimu prevádzky na hrade,“ povedal počas odovzdania prípojky riaditeľ SNM Rastislav Púdelka.

Opätovné pripojenie hradu do distribučnej sústavy umožní osvetlenie hradu, zvýši sa kvalita zabezpečenia hradu novým zapojením monitorovacieho systému a výrazne sa uľahčia aj práce na obnove hradu. Nová NN prípojka na hrad je na rozdiel od pôvodnej prípojky vedenej vzduchom uložená v zemi. Na najbližšie desiatky rokov je teda pripravená bezpečná a plynulá dodávka elektriny na hrad.

Hneď po požiari sme ponúkli hradu pomoc. Boli sme pripravení dať peniaze a zamestnanci chceli dobrovoľnícky pomáhať. Keďže však pre hrad bola existenčne nevyhnutná nová prípojka, uvoľnili sme technické a personálne kapacity práve na túto akciu,“ vysvetlil spôsob, ktorým sa VSE zapojila do obnovy požiarom zničeného hradu jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Thomas Jan Hejcman.

Zdroj: TS VSE

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111