07. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Mladí podnikatelia myslia kreatívne i udržateľne

Poznáme víťazov súťaže Social Impact Award na Slovensku.

©Social Impact Award

Víťazov súťaže o najprospešnejší podnikateľský nápad čaká pracovné leto! Získali totiž nielen finančnú výhru, ale aj možnosť absolvovať odborné konzultácie, aby svoje nápady mohli doviesť do zdarného konca.

Ako môžu mamičky na materskej pracovať? A ako možno zarobiť na dobrovoľníctve? To sa verejnosť dozvie vďaka zaujímavým podnikateľským projektom, ktoré zrejme už čoskoro dostanú zelenú.

Druhý ročník súťaže Social Impact Award, ktorý na Slovensku zastrešuje organizácia Rozbehni sa!, bol opäť spojený s množstvom kreatívnych nápadov. Tie do súťaže poslali mladí ľudia, ktorí sa snažia udržateľne, inovatívne a kreatívne riešiť spoločenské a ekologické problémy okolo seba.

Porota, ktorú tvoril napríklad zakladateľ zoznam.sk Ivan Debnár, majiteľka produkčnej spoločnosti tanca a kostýmov ExtravaDansa Petra Marko či spolumajiteľ martinus.sk Michal Meško, sa aj v druhom ročníku súťaže rozhodla oceniť tie projekty, ktoré majú podľa nich najväčší spoločenský dopad, sú aktuálne, udržateľné a schopné generovať príjmy. Posudzovala sa aj schopnosť tímu a miera inovácie.

„Oproti minulému roku sme mali väčší problém definovať víťazov. Projekty boli lepšie popísané a premyslené,“ zhodnotil Juraj Kováč, manažér súťaže SIA pre Slovensko. „Keďže väčšina projektov je vo fáze nápadu, je ťažké predpovedať, ako to nakoniec dopadne. Nápady zvyčajne znejú dobre, podstatná je ich realizácia.“

Rozhodovala i verejnosť

Prvým ocenením sa stala webová služba Autsors, ktorá firmám poskytuje možnosť zapojiť do pracovného procesu externých pracovníkov z radov dôchodcov, invalidov či matiek na materských dovolenkách. Druhý projekt, ktorý porota ocenila, je aplikácia Karma recharger. Tá prepája dobrovoľníkov, neziskové organizácie a donorov, čo znamená, že za dobrovoľnícku pomoc budú môcť ľudia získať karmu, ktorá sa im vráti v podobe lacnejších služieb či zliav. Projekt chcú jeho autori rozbehnúť najskôr v Košiciach.

O ocenení pre jeden zo zúčastnených projektov rozhodovala aj verejnosť, ktorá za najlepší považovala projekt výstavby ekologických čističiek odpadových vôd pre domácnosť i priemysel. V rámci tohto projektu sa ráta s vybudovaním štrkového jazera, v ktorom budú vysadené vodné rastliny. Práve ich korene aj spolu s aeróbnymi baktériami dokážu vyčistiť privádzanú znečistenú odpadovú vodu. Autori projektu odhadujú, že náklady na prevádzku môžu byť oproti mechanicko-biologickým čističkám nižšie až o 90 percent.

So štartovným i bez

Autori víťazných projektov získali okrem finančnej odmeny 2 500 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie Slovenskej sporiteľne aj možnosť zúčastniť sa trojmesačného inkubačného programu. Ten je  spojený s odbornými konzultáciami, ktoré im môžu pomôcť projekty dotiahnuť do úspešného záveru, aby ich mohli následne prezentovať pred biznis mentormi a investormi.

Túto možnosť však dostane aj ďalších desať projektov, ktoré síce neboli finančne ocenené, ale majú ešte šancu sa realizovať. „Chceme dať šancu viacerým a naučiť ich, že pre rozbehnutie nepotrebujú nevyhnutne veľa peňazí,“ dodal Juraj Kováč.

Zdroje: socialimpactaward.sk, sia.rozbehnisa.sk, teraz.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111