02. 01. 2014 Zodpovedné podnikanie

M. Glotz-Richter: Kombinujte reštrikcie s motiváciou

Podpora „zelenej dopravy“ je nielen v rukách miest, ale aj firiem. Odborník na udržateľnú dopravu nám prezradil, čo konkrétne môžu robiť.

Podpora nízko-emisných a nemotorových spôsobov dopravy je nielen v rukách miest, ale aj zamestnávateľov, ktorí svojimi krokmi môžu aktívne prispieť k jej rozvoju. Čo konkrétne by firmy mohli a mali robiť sme sa spýtali Michaela Glotz-Richtera, projektového manažéra pre udržateľnú mobilitu v nemeckých Brémach.

V rámci vašej práce sa venujete aj tzv. mobility manažmentu. Čo všetko tento pojem zahŕňa?

Mobility manažment na firemnej úrovni sa venuje doprave vo firme komplexne – od problémov s parkovaním, cenou parkovania a samotných áut, cez riešenie problémov s neefektívnym manažmentom vozového parku, dĺžkou a cenou cestovania zamestnancov do práce, zdravotnými problémami vyplývajúcimi z nedostatku pohybu až po otázky ochrany životného prostredia. Nie je to teda jednoduchá téma, ak sa však vo firme pojme rozumne, môže jej to priniesť značné úspory a výhody. Čo sa týka napríklad manažmentu vozového parku, jednou z ciest ako ho zefektívniť je zavedenie car-sharingu a zníženie počtu firemných áut, a teda aj počtu vyhradených parkovacích miest pre tieto autá. Dôležitou súčasťou je aj podpora car-poolingu, cyklistiky a využívania MHD.

Akým spôsobom je dobré komunikovať so zamestnancami?

Jednou z osvedčených možností je stratégia push-and-pull (zatlač-a-potiahni) v tom zmysle, že sa vo firme zavedú reštrikčné opatrenia (napríklad poplatky za parkovanie) spolu s pozitívnou motiváciou. Tou môžu byť najmä zvýhodnené ceny MHD, parkovanie za nižšiu cenu, respektíve zdarma pre tých, ktorí zvezú do práce kolegov, alebo napríklad aj zaistené zvezenie domov v prípade nutnosti či v prípade, že šofér auta, ktoré viezlo zamestnanca do práce, má nejaký problém a nemôže v danom čase ísť späť.

Ako zvyknú zamestnanci reagovať na tieto aktivity?  

Pre akceptáciu programov od zamestnancov je dôležité informovať ich o dôvodoch, prečo sa tieto programy zaviedli ako aj o výhodách, ktoré zo zmeny správania získajú. Taktiež by mali mať jednoduchý prístup k informáciám – odchodom MHD, možnostiam car-poolingu a car-sharingu. Tu veľmi pomôžu moderné technológie – intranet a mobilné aplikácie.

 

Michael Glotz-Richter (DE) je senior projektovým manažérom pre udržateľnú mobilitu pre mesto Brémy. Venuje sa podpore integrovanej udržateľnej dopravy, ktorá kombinuje MHD, taxíky, bicykle a car-sharing a umožňuje užívateľom využívať jeden predplatený kupón. Bol jedným zo speakrov na seminári o Podpore nemotorovej a nízko-emisnej dopravy vo firmách, ktorý sa konal v septembri 2013 v Bratislave v rámci UNDP/GEF projektu Udržateľná doprava v Bratislave.

BLF Newsletter č. 52: Michal Kišša, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111