22. 02. 2012 Nadácia Pontis

Levice: Obchodná akadémia bude spolupracovať so školami v Keni

Študenti a učitelia z Obchodnej akadémie v Leviciach budú spolupracovať so štyrmi školami v Keni.

Učiteľky z Levíc by mali v tomto roku vycestovať do Kene, kde budú vzdelávať tamojších učiteľov. Tí by mali potom pricestovať do Levíc, kde si budú osvojovať najmä počítačové zručnosti. Slovenskí i kenskí študenti budú spolupracovať na rôznych projektoch virtuálnych firiem a vzájomne si budú medzi sebou propagovať slovenské či kenské výrobky. Školenia a výmenné pobyty pre učiteľov z obidvoch krajín pripravila Nadácia Pontis, ktorá na strednej škole v kenskej dedine Marungu otvorila novú počítačovú učebňu.

„Marungu Secondary je mladá škola, len tento rok na nej skončia prví maturanti. Aj preto veríme, že počítačové vzdelanie im pomôže dosiahnuť dobré výsledky a spolupráca so slovenskými školami obohatí obe strany,“povedal riaditeľ školy Daniel Mwangi. Ďalšie dve učebne pribudli aj na školách v Mwaghogho a Mwambiti, ktoré majú dlhodobo podpriemerné výsledky. „Len čo v Kajire Secondary odstránia problémy s elektrinou, škola dostane 20 počítačov aj s vybavením. Kajire Secondary sa postupne mení na dievčenskú školu a preto je dôležité, aby  ostatné školy dobehla,“uviedla PR manažérka nadácie Petra Nagyová.

Cieľom digitalizácie je priniesť do kenských škôl viac študijných materiálov a tiež zmierniť výrazný nepomer učiteľov na žiakov. Moderné technológie robia výučbu vizuálnu a interaktívnu, vďaka čomu sa do nej študenti môžu viac zapájať. Nadácia spolupracuje na projekte Slovensko – kenská spolupráca pre moderné školy s partnerskou organizáciou Youth for Conservation a Moi High School – Kasigau.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111