02. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Kreatívny maratón: Mini stánok pre Nota Bene alebo 52 krokov ku zmene

Že sa za 12 hodín nedá vymyslieť nič zmysluplné? 7 kreatívnych tímov dokázalo, že je to predsa možné. A toto vymysleli.

Reklamné a komunikačné agentúry sa prvýkrát spojili počas najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, aby v rámci prvého Kreatívneho maratónu bezplatne pomohli neziskovým organizáciám.

MADE BY VACULIK
Proti prúdu
Pouličná kampaň časopisu
Nota Bene
Téma bezdomovectva sa na Slovensku nekomunikuje ľahko. Ľudia majú pocit, že majú dosť svojich problémov a spoločnosť je celkovo nastavená nie príliš pozitívne. Ako potom primäť ľudí k tomu, aby si kúpili Nota Bene a podporili ľudí bez domova? MADE BY VACULIK sa postavil pred zaujímavú výzvu. Prišiel na to, že najväčší problém imidžu časopisu Nota Bene spočíva v tom, že ho verejnosť považuje za bezdomovecký časopis s depresívnym obsahom. V prípade Nota Bene je možno hlavný problém v prílišnej vážnosti, s ktorou komunikujú témy, ktoré prinášajú. Napríklad nadpisy mnohých článkov pôsobia negatívne a samotný obsah pritom taký vôbec nie je. To sa však čitateľ nedozvie, lebo ho nadpis odradí. MADE BY VACULIK prišiel s novou výzvou – ukázať ľuďom, že Nota Bene je časopis ako každý iný. Vychádzaliz predpokladu, že ľudia majú sklon vidieť v novinovom stánku istú inštitúciu, ktorá dodáva tovaru legitimitu. Preto sa rozhodli vytvoriť stánok Nota Bene – kartónový, ale klasický pekný, kde sa predávajú časopisy s atraktívnym obsahom. K idei stánku pripojili viaceré podporné aktivity. Napríklad rappera Beneho, ktorý rapuje headliny časopisu, stánok na festivale Pohoda s najmenším Nota Bene stejdžom, pri ktorom by nechýbali slnečníky, aby si ľudia mohli časopis v chládku prečítať.

1st CLASS AGENCY
Depaul
Zmeň jeden život
1st CLASS pripravila pre neziskovú organizáciu Depaul stratégiu komunikácie s individuálnymi darcami. Pri jej realizácii si urobila rýchly prieskum medzi ľuďmi v okolí autobusovej stanice Mlynské nivy, ktorý odhalil dôležité zistenie. Minimálne polovica zo 40 opýtaných odpovedala, že má záujem pomáhať bezdomovcom. Avšak nedôverujú organizáciám, ktoré im pomáhajú, pretože ich nepoznajú. Kľúčovým cieľom a prvou fázou komunikačného plánu, ktorý 1st CLASS počas Kreatívneho maratónu pripravili, je zvýšiť povedomie o aktivitách Depaulu na verejnosti. Následne plánuje zapojiť v rámci kampane Zmeň jeden život aj známe tváre (opinion makerov) na podporu Depaul, čo podporí nielen dôveryhodnosť organizácie, ale aj jej zviditeľnenie. V tejto fáze chce využiť aj vlastné komunikačné kanály, ktoré by mali byť posilnené najmä on-line komunikáciou a media relations. Celú stratégiu sa snažili navrhnúť s minimálnym až nulovým rozpočtom.

Neopublic Porter Novelli
Organizácia: Člověk v tísni – pobočka Slovensko
52 krokov  alebo zmierenie sa
Ľudia majú strach a nechcú vidieť problémy chudobných ľudí, ktorí žijú na okraji našej spoločnosti. Ide o ľudí, ktorých systém vylučuje a neumožňuje im návrat späť. Mnohokrát si však neuvedomujeme, že riešenie problému chudoby nemusí byť násilné a odvážne. Možno nastala chyba v komunikácií, štát chcel od ľudí často veľké veci, ktoré sa niekedy nedajú splniť či prekonať. Neopublic preto navrhol začať v malom. Aj malý krok bežného človeka, môže znamenať veľký krok pre ľudí žijúcich v sociálnom vylúčení. Každý z nás môže urobiť malý krok a podeliť sa oň s ostatnými. Člověk v tísni požiada všetkých, aby si vybrali jeden z 52 krokov – učitelia venujú jednu hodinu týždenne navyše deťom, ktoré pochádzajú z vylúčených rodín, obyvatelia obce zorganizujú komunitné podujatie alebo dobrovoľne pomôžu chudobnej rodine, starostovia založia komunitnú radu, v ktorej budú riešiť problémy chudobných. Začať by mohol nový prezident Andrej Kiska, poslanci národnej rady, starostovia a postupne sa pridajú aj ľudia v obciach a mestách. 52 krokov sa stane súčasťou terénnej práce ľudí z Člověka v tísni, ktorí budú vymýšľať a realizovať s ostatnými malé kroky k tomu, aby sa aj sociálne vylúčení ľudia mali na Slovensku dobre.

Creative Department
ReVera
Nekonečné nápady v Connecte
Coworkingový priestor Connect sídli v areáli bývalej Cvernovky. Creative Department si posvietil na jej identitu a pozicioning. Tím agentúry navrhol nový claim, logo a vizuál, aby viac sedel s core biznisom Connectu. Problém coworkingového centra bol aj v tom, že väčšina ľudí ho vníma ako eventový priestor. Pripravili preto rozvíjateľný kreatívny koncept postavený na jednoduchom vizuálnom symbole, ktorý vznikol spojením písmen „c“ a „o“ v slove coworking. Connect je totiž o nekonečných nápadoch, príležitostiach, kreativite a inováciách. Na svete sú aj nové ikonické vizuály a headliny, ktorým nechýba ani štipka irónie. Tým vznikla strategicky i vizuálne silná idea, ktorá Connectu môže pomôcť. 

THIS IS LOCCO
VIA IURIS
Každý Slovák má 6 akčných právnikov
Vďaka VIA IURIS má každý z Slovák 6 akčných právnikov, ktorí bojujú za naše záujmy. Aj s týmto konceptom prišla agentúra THIS IS LOCCO, ktorá pre neziskovú organizáciu navrhla novú štruktúru webu, jednoduchší a ľudskejší opis kľúčových aktivít a načrtla grafický štýl a prácu s textom a fotkami. VIA IURIS nemala jasne zadefinované posolstvá komunikácie smerom k verejnosti. Aj preto bolo dôležité sformulovať jednoznačný claim alebo víziu, aby ľudia vedeli, čo robí. Súčasná webová stránka je skôr zmätočná. Štruktúrou a obsahom neumožňuje rýchlo pochopiť aktivity organizácie. Podľa analytiky až 70 % návštevníkov webu predstavujú noví návštevníci. Aj preto bolo potrebné jasne zadefinovať na novom webe, čo VIA IURIS robí. A to jednoduchým ľudským jazykom. Dva základné piliere Súdnictvo a Precedentné kauzy spája jedna vec – boj proti mocným, ktorí sa zneužívajú zákon vo svoj prospech. Do popredia sa tak dostáva unikátnosť organizácie, ktorá má za sebou ako jedná z mála skutočnú právnu silu.

SCR
Kaspian
Konfera nabitá stretnutiami, inšpiráciou a skúsenosťami z práce s deckami a mladými
Kaspian sa dlhodobo formou klubových a terénnych aktivít venuje deťom a mladým ľuďom vyrastajúcim v bratislavskej Petržalke. Úlohou SCR bolo navrhnúť dizajn pre logo, prvky corporate identity, vytvoriť webové stránky a komunikačný plán pre 1. ročník Konfery nabitej stretnutiami, inšpiráciou a  zdieľaním skúseností z práce s deckami a mladými. Najdlhšie sa diskutovalo pri tvorbe názvu a loga konferencie. Obe strany si dali za svoj cieľ nájsť prienik medzi ľuďmi, ktorí sa venujú práci v týchto programoch a charakteristickou detskou hravosťou. Celý koncept preto SCR tím poňal ako skladačku tém,rečníkov, odpovedí, skúseností a vzájomnej inšpirácie. Zároveň pre Kaspian navrhli aj alternatívydlhodobejšieho konceptu a pracovať s touto témou nielen pred a na konferencii, ale aj po nej.

PRime time
SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Odkazprestarostu.sk
Odkazprestarostu.sk je webový portál, prostredníctvom ktorého ľudia môžu nahlasovať problémy vo svojom okolí. Úlohou samosprávy je ich riešiť a tým, že sa o problémoch hovorí otvorene, samospráva je pod drobnohľadom verejnosti. Aby portál mohol fungovať ešte lepšie, je dôležité, aby ho samosprávy prijali. Komunikačná agentúra PRime time preto navrhla vytvoriť krátke prezentačné video, ktoré zhrnie prínosy portálu. Snahou je, aby starostovia a poslanci v mestách a obciach mali prehľad o tom, čo trápi občanov a mali dosah na to, ako možno tieto veci riešiť bez toho, aby niečo robili navyše. Projektu pomôže aj medializácia či rozšírenie súťaže Zlaté vedro Milana Capáka.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111