25. 07. 2012 Zodpovedné podnikanie

Koľko nás bude stáť zastavenie globálneho otepľovania?

Medzinárodná energetická agentúra tvrdí, že investície do obnoviteľných zdrojov energie sa musia do roku 2020 zdvojnásobiť.

Aby sa zabránilo nárastu globálnej teploty o viac ako 2°C, svetové investície do obnoviteľných zdrojov energie sa musia do roku 2020 zdvojnásobiť na sumu 23,9 bilióna USD – to tvrdí Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej novej publikácii Energy Technology Perspectives 2012. Do roku 2050 by tieto investície mali narásť na 140 biliónov USD, čo je o 36 biliónov USD viac, ako sa doteraz plánovalo.

Napriek tomu, že tieto opatrenia na ochranu klímy vyžadujú zdanlivo obrovské množstvo peňazí, vynaložené investície sa v konečnom dôsledku vrátia späť. V roku 2025 sa vyrovnajú zníženiu výdavkov na fosílne palivá a v roku 2050 každý investovaný dolár prinesie úsporu vo výške troch dolárov, čím sa súhrnne ušetrí najmenej 100 biliónov dolárov.

Obnoviteľné zdroje energie existujú prakticky všade na rozdiel od iných zdrojov energie, ktoré sú koncentrované iba v niekoľkých krajinách. Zníženie energetickej náročnosti spoločne s geografickou a technologickou diverzifikáciou energetických zdrojov prinesie výrazné zvýšenie energetickej bezpečnosti a tiež ekonomické výhody,“ tvrdí IEA.

Aj keď sa obnoviteľné zdroje využívajú v čoraz väčšej miere, podľa IEA musí tento trend pokračovať ešte oveľa rýchlejšie. Značný pokrok sa dosiahol vo využívaní vodnej a veternej energie, biomasy či solárnych panelov, avšak naopak zaostáva vývoj energeticky efektívnych technológií, zachytávanie a uskladnenie uhlíka či využívanie energie vetra na mori a koncentrovanej slnečnej energie.

Dôležitým krokom pre udržateľnú budúcnosť je najmä zníženie spotreby uhlia. „Pokračujúce spoliehanie sa na úzku skupinu technológií a fosílne palivá predstavuje obrovskú hrozbu pre energetickú bezpečnosť, stabilný ekonomický rast, svetový blahobyt a životné prostredie,“ konštatuje IEA.

Zdroj: sustainablebusiness.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111