01. 05. 2012 Nadácia Pontis

Kaviareň, v ktorej sa hovorí aj rukami

V Prievidzi sa podarilo vybudovať chránenú dielňu, kaviareň, s možnosťou uplatnenia sluchovo postihnutých.

Aj preto sa v kaviarni U šálky hovorí aj rukami. Nachádza sa na Švéniho ulici 31. Ide o netradičný a prakticky jediný projekt takéhoto typu na Slovensku. Prvú kaviareň v Európe s podobným zámerom otvorili pred dvoma rokmi Plzni a jej zakladatelia sa tešia z jej úspešnej prevádzky. Týmto projektom sa inšpirovala aj nepočujúca majiteľka prievidzskej kaviarne U šálky Lucia Ďurkovičová.

Cez monitory sa objednáva i učí
V kaviarni, ktorá je chránenou dielňou, je okrem iného netradičná aj forma ponukového lístka cez interaktívny plošný dotykový monitor. Prostredníctvom obrazovky sa môžu návštevníci postupne oboznamovať s posunkovým jazykom. Cieľom projektu je priblíženie tichého a hlasného sveta, ktoré sú v dnešnej dobe vzdialené. Počujúci návštevníci sa môžu postupne učiť komunikovať so sluchovo postihnutými a zároveň ich lepšie spoznať, čo môže prispieť aj k väčšej tolerancii a ústretovosti pri stretnutiach s takto postihnutými ľuďmi. „V súčasnosti má kaviareň za sebou prvých návštevníkov a teší ma, že sa stretávam s pozitívnymi reakciami. Budem sa preto snažiť svojich návštevníkov nesklamať a ponúkať im naďalej nielen kvalitnú kávu, čaj, domáce koláče, miešané nápoje z čerstvého ovocia, ale aj ostatný sortiment,“ hovorí nepočujúca majiteľka Lucia. V jej projekte nejde len o ňu, ale aj o možnosť, ktorú ponúka ďalším sluchovo postihnutým, vyskúšať si byť čašníkom či čašníčkou v chránenej dielni, čo bežne skúsiť nemôžu. Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis, ktorý sa dlhodobo špecializuje na pomoc nepočujúcim. Nepočujúca majiteľka Lucia sa najprv zúčastnila na vzdelávacom kurze pre nepočujúcich Ako začať podnikať. Naň nadväzovala možnosť získať finančné prostriedky na vlastný projekt v grantovom kole Hľadáme ďalší zmysel.

Personál pripravil profesionál
Kaviareň slávnostne otvorili 23. apríla 2012. Jej krstným otcom sa stal Stanislav Cibuľa, profesionálny barman a barista, účastník svetových a domácich súťaží baristov, absolvent viacerých kurzov doma a v zahraničí a školiteľ prípravy kávy. S tímom kaviarne strávili veľa času, pričom sa snažil nepočujúcich zaškoliť do prípravy kávy a poskytnúť cenné informácie. Na otvorení vystúpil spevák Miro Jaroš, ktorý odposunkoval svoju pieseň Bez siedmeho neba. Sluchovo postihnutí ľudia sú jednou z najviac znevýhodnených skupín na trhu práce. Pre zamestnávateľov sú z viacerých dôvodov nezaujímaví a pre samotných nepočujúcich je to o to ťažšie, že sa nevyznajú v spleti zákonov. Majú problémy s čítaním s porozumením. O to ťažšie je pre nich pustiť sa do vlastného podnikania. Väčšina sluchovo postihnutých pracuje manuálne a zamestnať sa ako čašník alebo čašníčka je v bežnom živote vzhľadom na ich postihnutie takmer nereálne. Projekt chránenej dielne – kaviarne im preto prináša novú pracovnú príležitosť.

Kontakt: www.usalky.sk, usalky@gmail.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111