24. 04. 2014 Nadácia Pontis

Investujeme do ekológie, 90 percent elektriny je bez emisií

Nekorupčné prostredie treba stále upevňovať, dostať ho takpovediac do DNA pracovníkov, zdôrazňuje Paolo Ruzzini

Víťazstvo v kategórii zodpovedná veľká firma ste získali aj vďaka etickému správaniu sa v biznise a boju proti korupcii. Ako to napĺňate v praxi?  

Transparentné a nekorupčné správanie máme zakotvené v našom etickom kódexe. Všetci predstavitelia spoločnosti konajú tak, aby ho neporušili. V podnikaní nehľadáme žiadne jednoduchšie cesty, ale pracujeme a správame sa tak, ako sa má v slušnej a otvorenej spoločnosti.

Vplývate tak aj na svojich obchodných partnerov?  

Áno. Chceme, aby nekorupčné správanie bolo súčasťou DNA našich pracovníkov. To isté však očakávame aj od našich dodávateľov a obchodných partnerov. Žiadame, aby dodržiavali princípy nekorupčného správania.

Darí sa vám to?  

Nikdy nemôžeme byť dostatočne spokojní, lebo vždy existuje možnosť zlepšiť sa. Snažíme sa zdokonaľovať aj našich zamestnancov.

V ktorej oblasti je korupcia najväčšia?  

Našou prioritou je bezpečnosť, konkurencieschopnosť a efektívnosť práce. To sa nedá dosiahnuť, ak existuje zvýšené riziko korupcie. Musíme sa správať transparentne, aby sme napĺňali tieto základné princípy podnikania.

Darí sa vám spĺňať vysoké ekologické štandardy elektrární? Ste spokojní s dosiahnutou úrovňou?  

Naše elektrárne produkujú viac ako 90 percent elektriny bez emisií skleníkových plynov. Tento podiel sa snažíme neustále zvyšovať. Preto investujeme do ekologizácie našich prevádzok.

Takže od prevzatia Slovenských elektrární spoločnosťou Enel sa ekologická úroveň elektrární zlepšila? O koľko?  

Zlepšila sa výrazne. Je to však otázka celkového prístupu Slovenských elektrární k životnému prostrediu. Budúcim generáciám chceme zanechať životné prostredie v lepšom stave, ako bolo doteraz. Je to jeden z našich základných prístupov k programu Energia pre krajinu, ktorým chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj životného prostredia.

Ocenenie ViaBona ste dostali aj za starostlivosť o zamestnancov a podporu bývania pre sociálne slabé skupiny. Povedte o tom viac.  

Súčasných, ako aj bývalých zamestnancov si veľmi vážime, lebo Slovensku robili a naďalej robia dôležitú službu – výrobu energií. Ich produkcia je spoľahlivá a bezpečná. Spolupracujeme s mimovládnou organizáciou Člověk v tísni. Na východe Slovenska podporujeme jej projekt zameraný na Rómov, ktorí si chcú postaviť rodinné domčeky. 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111