16. 04. 2014 Nadácia Pontis

IKEA Bratislava získala ocenenie Via Bona Slovakia 2013

Pre IKEA Bratislava je toto prvé ocenenie Via Bona Slovakia

„Zisk ocenenia Via Bona Slovakia 2013 je pre nás veľmi hodnotný a zároveň zaväzujúci do budúcnosti. Sme radi, že sme sa stali firmou, ktorá môže byť inšpiráciou pre ostatné, a že sme s naším zodpovedným podnikaním pozitívne vnímaní v očiach verejnosti,“ uviedla Nina Maláková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava. 

Spoločnosť IKEA nahradila drevené palety za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. „Zavedenie papierových paliet má ekologický a ekonomický vplyv. Vďaka možnosti prepravy vyššieho objemu tovaru sa znížil počet nákladných áut i množstvo emisií CO2 v Slovenskej republike o 15 %. Dôležitá je tiež lepšia dostupnosť tovaru pre našich zákazníkov,‟ uviedla Kamila Svítková, manažérka logistiky IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. Papierové palety sa po použití recyklujú a ako surovina idú späť do výroby. Tak sa z nich napríklad vyrábajú kartónové škatule, ktoré sa potom ako obchodný tovar predávajú v našich obchodných domoch. 

Ocenenie Via Bona Slovakia udeľuje Nadácia Pontis malým a veľkým firmám od roku 1998, ktoré chcú svojimi aktivitami inšpirovať iné spoločnosti. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posudzovala tento rok 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111