10. 05. 2012 Nadácia Pontis

Hewlett-Packard Slovakia po obmene vozového parku jazdí

Znečisťovanie životného prostredia, a najmä ovzdušia emisiami oxidu uhličitého, má obrovský vplyv na klimatické zmeny.

Našťastie, aj niektoré firmy na Slovensku prijali v tejto oblasti opatrenia. Príkladom je aj spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, ktorá obmenila svoj vozový park a stavila na ekologické firemné autá.

Znečistené ovzdušie zvyšuje úmrtnosť ľudí, vplýva na nárast ochorení dýchacích ciest a tiež ochorení srdca. „Hlavnou príčinou znečisťovania ovzdušia v mestách je najmä automobilová doprava. Tá sa na znečistení podieľa 64 percentami. Pokiaľ ide o emisie oxidu uhličitého, ktorý je hlavným vinníkom klimatických zmien, doprava na nich participuje až 33 percentami,” vysvetľuje Beata Hlavčáková, riaditeľka Business LeadersFora. HP stavilo na nové firemné autá Jedným z príkladov, ako členské firmy združenia Business Leaders Forum napĺňajú svoj záväzok podnikať zodpovedne a napríklad aj chrániť životné prostredie, je aj spolupráca spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia s Arval Slovakia. Ide o spoločnosť, ktorá slovenskej pobočke IT firmy prenajíma a spravuje firemné autá formou operatívneho lízingu. „Naša spolupráca sa začala v roku 2010, keď sme sa rozhodli optimalizovať náš vozový park,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia Martin Kubala, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako prezident Business Leaders Forum. Spolupráca firiem priniesla nové pravidlá na používanie služobných áut v spoločnosti. Tie z hľadiska regulácie emisií oxidu uhličitého prinesú výrazné zlepšenia.

V Hewlett-Packard Slovakia určili štyri kategórie áut, ktoré jej zamestnanci používajú. Vozidlá v prvej a v druhej kategórii produkujú maximálne 120 g CO2/km, autá tretej a štvrtej kategórie maximálne 132 g CO2/km. Kým autá pred obmenou vozového parku ročne vyprodukovali 701,2 tony emisií oxidu uhličitého, súčasné autá spĺňajúce kritériá novej car policy, už vyprodukujú len 531,7 tony emisií. Podobne je to aj so spotrebou pohonných látok. „Keď predtým naše autá ročne minuli 265 375 litrov pohonných látok, nové už spotrebujú len 203 550 litrov,“ vysvetľuje Kubala. Používanie ekologickejších áut má prínos pre firmu aj v ekonomickej oblasti. Pri menšej spotrebe pohonných látok totiž firma zaplatí za benzín či naftu menej. „V našej spoločnosti sme vypočítali ročnú úsporu pohonných látok vo výške 130-tisíc eur,“ dodáva Kubala. Arval sleduje ekologický dosah svojich áut „Možnosť zúčastniť sa na koncepte Twins sme prijali veľmi radi, pretože Arval celosvetovo považuje tému zodpovedného podnikania za jednu zo svojich priorít. V čase nárastu negatívnych vplyvov na životné prostredie si ako spoločnosť, ktorá spravuje vozové parky, nemôžeme dovoliť obmedziť naše služby len na správu a starostlivosť o autá,“ hovorí generálny riaditeľ firmy Marek Kramár. Jej úlohou je v spolupráci s klientmi hľadať nové riešenia a zoptimalizovať ich vozové parky tak, aby čo najviac zodpovedali ich potrebám. „V prípade spoločnosti HewlettPackard sme sa preto pozreli na ekologický dosah ich áut a zamerali sa na zníženie emisií a spotreby pohonných látok,“ vysvetľuje.

Obmenou áut za ekologickejšie a zavedením novej car policy sa im spoločne podarilo dosiahnuť naozaj nemalé úspory, jednak z hľadiska ekológie, avšak aj nákladov. Príspevok k lepšiemu životnému prostrediu Hewlett-Packard Slovakia uplatňuje princípy zodpovedného podnikania už od svojho založenia pánmi Billom Hewlettom a Dave Packardom a má ich integrované do svojej firemnej kultúry. Keď sa v roku 2010 rozhodla optimalizovať svoj vozový park, definovala, že popri cene a kvalite služieb rovnako dôležitými kritériami budú aj spotreba pohonných látok a emisie škodlivého oxidu uhličitého. Uvedomila si, že definovaním limitov v tejto oblasti môže aj so svojimi zamestnancami prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Pokojne by sa dalo povedať, že nové pravidlá v Hewlett-Packard Slovakia pri používaní firemných áut spôsobili ujmu generálnemu riaditeľovi spoločnosti Martinovi Kubalovi, keďže musel presedlať do auta „len“ s 4-valcovým a s 2-litrovým motorom. „Keď je zodpovedné podnikanie súčasťou firemnej kultúry, s ktorou ste stotožnení, a keď si uvedomíte stopu, ktorú na životnom prostredí zanechávate, zákonite zmeníte svoj pohľad na auto, ktorým chcete jazdiť,“ vysvetľuje. Objem motora, počet valcov a množstvo koní pod kapotou už nie sú tie faktory, na ktorých záleží. „Vo svojom novom aute jazdím rád,“ dodáva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111