24. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Henkel školí deti v udržateľnom životnom štýle

Ambasádori z firmy Henkel navštevujú základné školy, kde deti učia, ako sa môžu stať „Šampiónmi v udržateľnosti“.

Prvými Šampiónmi v udržateľnosti sa stali deti z českých škôl ©Henkel

Ekologická výchova či vzdelávanie o ochrane životného prostredia sa prostredníctvom rôznych neziskových organizácií a iniciatív stali súčasťou výučby na základných školách už dávnejšie. Tentoraz však so vzdelávacím programom v prospech udržateľnosti prichádza súkromná firma.

Projekt Šampióni v udržateľnosti vznikol v roku 2012 v českej pobočke spoločnosti Henkel. Myšlienka šíriť udržateľné správanie zaujala firmu natoľko, že v súčasnosti ide o celosvetový projekt s presahom na všetky oddelenia nadnárodnej korporácie.

Pri súčasnom štýle života budeme v roku 2050 potrebovať päť planét. Udržateľné správanie nám môže pomôcť predĺžiť život na Zemi. Stačí napríklad šetriť vodou, energiami, znížiť množstvo odpadu a správať sa ohľaduplne k okoliu,“ uvádza sa na stránke projektu www.sampioni.sk.

V rámci projektu navštevujú špeciálne vyškolení zamestnanci spoločnosti, takzvaní Ambasádori udržateľnosti, základné školy, aby zoznámili deti s každodennými návykmi, napríklad ako šetriť energiami, neplytvať vodou, triediť obaly a znižovať objem odpadu.

Program v rozsahu jednej vyučovacej hodiny je prioritne určený žiakom 3. a 4. tried základných škôl. Organizátor verí, že deti v tomto veku môžu svojím príkladom ovplyvniť správanie svojich rodičov, starých rodičov i kamarátov.

Ambasádori majú pre deti pripravené rôzne maľovanky, tipy a triky, tiež aj animovaný film s postavičkou zemegule, ktorá reaguje na rôzne správanie usmievavou či zamračenou tvárou. Deti, ktoré sa prednášky zúčastnia, získajú certifikát o tom, že sa stali Šampiónmi v udržateľnosti. Každé dieťa dostane tričko a samolepky. Tie môžu lepiť všade tam, kde si myslia, že by sa dalo správať k prostrediu zodpovednejšie a udržateľnejšie.

Minulý rok sa uskutočnil celosvetový pilotný ročník projektu, v rámci ktorého Ambasádori hovorili o udržateľnosti s viac než 400 deťmi.

Základné školy sa môžu do projektu od začiatku školského roka 2013/2014 zapijiť aj tak, že si na webovej stránke projektu návštevu Ambasádora priamo vyžiadajú.

Zdroje: sampioni.skcsr.etrend.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111