22. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

HEINEKEN Slovensko: Načapujme si lepšiu budúcnosť

Najväčší výrobca piva na Slovensku vydal Správu o trvalej udržateľnosti 2012.

Spoločnosť HEINEKEN je viac ako 13 rokov lídrom na slovenskom trhu s pivom a má stabilný trhový podiel na úrovni približne 45 %. Dlhodobým cieľom spoločnosti je zlepšovať celý produkčný cyklus – od jačmeňa po bar.

Zelenšia produkcia aj distribúcia

Pri výrobe sladu a varení piva je potrebná energia a voda, preto firma aktívne zavádza opatrenia na znižovanie ich spotreby. Od roku 2010 znížila spotrebu elektrickej energie o 8,1 %. V uplynulom roku tiež znížila produkciu emisií CO2 o 5,8 %, čo priamo súvisí so znížením spotreby termálnej energie.

Firma tiež optimalizuje svoju distribúciu zmenou formy prepravy, školením vodičov a používaním efektívnejších vozidiel. Vďaka „zelenšej“ distribúcii vyslala v roku 2012 menej kamiónov na cesty a ušetrila viac ako 18 000 eur.

Pivo sa podáva chladené. Všetky nové chladničky nakupované spoločnosťou HEINEKEN podliehajú tzv. zeleným štandardom. Okrem toho firma pracuje na vývoji ekologickejšieho čapovacieho zariadenia.

 

Bezpečne v práci, zodpovedne ku komunite

V roku 2012 sa firma zamerala na výrazné zlepšenie pracovného prostredia všetkých zamestnancov so špeciálnym zameraním na výrobnú prevádzku. Až  89 % zamestnancov v prieskume pracovnej klímy potvrdilo, že sa cítia v práci bezpečne a ich nadriadený sa stará o ich bezpečnosť.

Spoločnosť HEINEKEN Slovensko už niekoľko rokov aktívne zapája obyvateľov Hurbanova, aby si sami povedali, čo chcú vo svojom meste zlepšiť. V roku 2012 bol vyhlásený 4. ročník grantového programu Tu sme doma, ktorého cieľom je zlepšiť a skvalitniť životné podmienky v domovskom meste. Pokračoval aj grantový program Pohoda za mestom zameraný na obnovu prírodných oddychových zón v zázemí veľkých slovenských miest. HEINEKEN Slovensko tiež spolu so 6 ďalšími firmami inicioval vznik Fondu pre transparentné Slovensko.

Zodpovedná konzumácia piva

V spoločnosti HEINEKEN veríme, že len silná podpora zodpovedného pitia dokáže znížiť riziká nadmernej konzumácie alkoholu a zaručí nám úspešné podnikanie v dlhodobom horizonte,“ hovorí v správe Door Plantenga, generálna riaditeľka HEINEKEN Slovensko.

V spotoch, na bilbordoch či iných reklamných materiáloch, na etiketách sklených alebo PET fliaš, ako aj na plechovkách, všade tam nájdete logo lokálnej kampane „Pite rozumne“ s odkazom na webovú stránku www.piterozumne.sk. Webová stránka obsahuje užitočné informácie o rozumnej konzumácii alkoholu a dôsledkoch nezodpovedného pitia.

Spoločnosť pokračuje v realizácii viacerých interných aj externých programov podporujúcich zodpovednú konzumáciu alkoholu. Námety na ďalšie aktivity zbierala aj v júli 2013 na Partnerských dialógoch

Zdroj: heinekenslovensko.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111