07. 01. 2012 Nadácia Pontis

Generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia Martin Kubala je novým prezidentom Business Leaders Foru

Novým prezidentom združenia Business Leaders Forum je od začiatku roka 2012 Martin Kubala

generálny riaditeľ spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Business Leaders Forum (BLF), ktoré administruje Nadácia Pontis, neformálne združuje 23 firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Prezidentom BLF sa na nasledujúce dvojročné funkčné obdobie 2012 – 2013 stal predstaviteľ spoločnosti, ktorá verí, že obchodné úspechy a spoločenská angažovanosť sú pojmy, ktoré so sebou súvisia a sú od seba závislé. Princípy globálnej a spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti HP sú súčasťou jej komplexného celosvetového programu Globálne občianstvo HP, pričom cieľ globálneho občianstva patrí k základným cieľom spoločnosti HP, prvýkrát definovaným už v roku 1957 jej zakladateľmi Billom Hewlettom a Daveom Packardom.

Princípmi zodpovedného podnikania sa HP riadi aj na Slovensku. Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia od roku 1993 podporuje organizáciu Junior Achievement Slovensko, ktorá sa zameriava na poskytovanie nadštandardného ekonomického vzdelania mladým ľuďom na Slovensku. Spolupracuje s ňou pri viacerých lokálnych i celosvetových projektoch, napr. Globálny etický program, Innovation Camp, HP Social Innovation Relay. Spoločnosť celosvetovo  implementuje aj vlastnú iniciatívu Social Impact, pomocou ktorej podporuje rôzne projekty neziskových organizácií nielen finančne, ale aj dobrovoľníckou prácou svojich zamestnancov. Pracovníci HP Slovakia sa v priebehu viacerých rokov aktívne zapojili do viacerých programov firemného dobrovoľníctva, napr. Hlavy pomáhajú, Naše mesto, Dobrá krajina; obnovovali banskoštiavnickú Kalváriu, Lietavský hrad a bez nároku na odmenu pomáhali na mnohých ďalších miestach Slovenska. Programy v rámci Social Impact slovenskej pobočky HP patria svojím štruktúrovaným prístupom a nasadením k lídrom voblasti zodpovedného podnikania v rámci skupiny HP CEE (stredná a východná Európa). Hlavnou témou pôsobenia Martina Kubalu vo funkcii prezidenta BLF je téma aktívneho starnutia. „Európa pre svoju starnúcu populáciu a klesajúci počet produktívneho obyvateľstva čelí veľkým ekonomickým problémom. Tento stav považujem za výzvu pre firmy v dvoch aspektoch. Prvým je vývoj nových produktov a služieb, upravených pre túto cieľovú skupinu, napríklad moderných technológií, ktoré umožnia starším ľuďom viesť nezávislý a samostatný život. Druhou dôležitou oblasťou je solidarita firiem so zamestnancami vo vyššom veku,“ uviedol pri svojom zvolení Martin Kubala. Podľa nového prezidenta BLF sa firmy dnes orientujú na mladých ľudí: „Hľadajú talenty, usilujú sa im vytvoriť podmienky a ponúknuť tréningy, aby zvládli prechod zo školského do pracovného života, ale zabúdajú na starších, ktorí majú mnoho cenných skúseností.“ Vytvorenie adekvátnych miest a pozícii, kde sa dajú zužitkovať skúsenosti starších, môžu podľa M. Kubalu firmu len obohatiť a priniesť jej pozitívne výsledky. BLF sa v tomto roku bude ďalej venovať aj klimatickým zmenám a rozširovaniu zodpovedného podnikania do dodávateľského reťazca, čo sú ďalšie kľúčové témy združenia. „Zavádzanie zodpovedného podnikania u dodávateľov umožňuje lepšie riadiť ich vplyvy na spoločnosť a životné prostredie, ako aj pozitívne vplývať na transparentnosť podnikateľského prostredia,“ povedala Beata Hlavčáková, riaditeľka BLF z Nadácie Pontis.

O spoločnosti HP
HP neustále vytvára nové príležitosti k tomu, aby technológie mali zmysluplný prínos pre jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta zahŕňa tlačové riešenia, osobnú výpočtovú techniku, softvér, služby a IT infraštruktúru. Konvergenciou cloudu a konektivity vytvára HP perfektne previazané, bezpečné a kontextovo vysoko senzitívne prostredie pre dokonale prepojený svet. Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) sú k dispozícii na webe www.hp.com.

O združení BLF
Business Leaders Forum je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania na Slovensku. Jeho cieľom je nielen zvýšiť povedomie zodpovedného podnikania v spoločnosti, ale tiež prispieť k zvýšeniu počtu firiem, ktoré sa zaujímajú nielen o finančný zisk, ale aj o dopad svojho podnikania na spoločnosť a na životné prostredie. BLF má v súčasnosti 23 členov, administratívnu podporu mu poskytuje Nadácia Pontis. Ďalšie informácie o BLF sú k dispozícii na webstránke www.blf.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111