17. 09. 2012 Nadácia Pontis

Fond transparentnosti ponúka granty pre kontrolu moci v SR

Nadácia Pontis spúšťa Fond pre transparentné Slovensko.

http://www.24hod.sk/fond-transparentnosti-ponuka-granty-pre-kontrolu-moci-v-sr-cl206724.html

Nadácia Pontis spúšťa Fond pre transparentné Slovensko. Jeho poslaním je rozvoj etického správania a transparentnosti vo verejnom živote, podpora zdravého podnikateľského prostredia a systematické znižovanie korupcie na Slovensku. Agentúru SITA o fonde informovala PR manažérka nadácie Petra Nagyová. Fond pre transparentné Slovensko má ambíciu tri roky podporovať analytické organizácie a organizácie, ktoré sa venujú verejnej kontrole moci na Slovensku formou grantového programu. V prvom ročníku, ktorý sa uskutočňuje od septembra 2012 do septembra 2013, bude z Fondu rozdelených 50 350 eur. „Predpokladáme podporu približne dvoch až troch projektov minimálne 10 000 eur a maximálne 30 000 eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť,“ uvádza Nagyová.

Fond vznikol z iniciatívy členských firiem združenia Business LeadersForum. Ako uviedla Nagyová, lepšiu transparentnosť chce fond dosiahnuť „inštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.“ Podmienky pre fungovanie a financovanie aktivít takýchto združení sú podľa nadácie sťažené, pretože si musia zachovať hlavne nezávislosť. Program v úvodnej fáze nie je určený sociálne ani environmentálne zameraným iniciatívam, pokiaľ nie sú úzko spojené s nehospodárnym alebo netransparentným vynakladaním verejných financií.

O grant môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, čiže občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy alebo účelové zariadenia cirkví, ktoré sa zameriavajú na obhajobu verejných záujmov v súlade so zameraním programu. Žiadajúca organizácia musí mať v prezentovanej téme minimálne trojročnú prax a musí vedieť dokladovať výsledky svojej činnosti. Žiadosti o grant môžu organizácie prihlásiť do 19. októbra cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk. Výsledky chce nadácia zverejniť 15. novembra.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111