23. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Eva Kováčová: Vo vyspelej spoločnosti je zvykom, že snahou firiem je riešiť problémy krajiny

Via Bona Slovakia očami jej štyroch hodnotiteliek. Ako ju vidia? Má odovzdávanie ocenení pre firmy na Slovensku význam?

Andrea Ferancová: Via Bona je veľmi profesionálna a určite aj svetová

„Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia sú dôležité na celom svete a Slovensko nemôže, a dúfam, že ani nechce byť výnimkou.“
Andrea Ferancová, bývalá spolumajiteľka Wood & Company

S Via Bonou ste sa stretli prvýkrát a hneď v úlohe hodnotiteľky. Čo vám dala?

Po skúsenosti v hodnotiacej komisii som bola nadšená, že sa na Slovensku nájde veľa firiem, ktoré sa v tejto oblasti veľmi snažia. Len by som si želala, aby bolo takýchto firiem na Slovensku čo najviac, a aby fungovali aj globálne.

Čo vás prekvapilo? 

Milo ma prekvapilo nadšenie ľudí, ktorí Via Bona Slovakia organizujú. Sú nadšení pre vec a veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo. Via Bona na mňa urobila úžasný dojem. Je veľmi profesionálna a určite aj svetová.

 

 

 Eva Babitzová: Prístup k zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii sa na Slovensku zlepšuje

„Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia je jeden z faktorov, ktorý má potenciál posunúť túto krajinu k civilizovanejším vzorom. Pretože takto kultivujeme svoje vlastné prostredie.“
Eva Babitzová, riaditeľka Rádia Expres

Čo vám prinieslo členstvo v hodnotiacej komisii a možnosť rozhodovať o víťazovi Via Bona?

Členstvo mi prinieslo niekoľko veľmi milých prekvapení. Krásne projekty, ktoré nevznikajú len vo veľkých zahraničných korporáciách, ale aj v malých slovenských firmách. Často lepšie a úprimnejšie, ako keď je to len adaptovaná súčasť korporátnej kultúry. Via Bona práve oceňovaním najlepších, predostiera nasledovaniahodné príklady. Ukazuje ostatným vzory, komunikuje, že sa to dá.

Súčasťou komisie Via Bona Slovakia ste neboli prvýkrát. Zvyšuje sa podľa vás kvalita súťažných projektov?

Som presvedčená, že prístup k zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii sa na Slovensku zlepšuje – z pohľadu kvality aj kvantity. A nepochybne k tomu prispieva aj Via Bona. Odovzdávanie cien v Divadle Pavla Orzságha Hviezdoslava bol pre mňa výnimočný večer.

Eva Kováčová: Vo vyspelej spoločnosti je zvykom, že snahou firiem je riešiť problémy krajiny

Všetci, ktorí pracujeme v neziskovom sektora poznáme problémy ľudí  na Slovensku. Sú spôsobené rôznymi dôvodmi a veľká časť z nich nie je zapríčinená samotným človekom.“
Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti Ligy proti rakovine SR

V hodnotiacej komisii ste boli už v jej počiatkoch. Zmenilo sa odvtedy niečo?

Dnes môžem s veľkým potešením konštatovať veľký posun nielen v počte a kvalite posudzovaných projektov, ale tiež v kvalite organizácie a celého prípravného procesu, ako aj galavečera Via Bona. Po skúsenosti v hodnotiacej komisii môžem tiež s radosťou prezentovať môj názor, že to u nás nie je až také zlé, lebo v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropii sme naozaj na dobrej ceste.

Sú na Slovensku spoločnosti, ktorým nie je ľahostajné, čo sa okolo nich deje?

Vo vyspelej spoločnosti je dobrým zvykom, ak nie pravidlom, že snahou firiem je pomáhať riešiť problémy krajiny, v ktorej žijú. Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia tvoria pridanú hodnotu každej spoločnosti a nie sú neznáme ani na Slovensku. Sú tu firmy ochotné pomáhať riešiť problémy a prichádzajú s novými progresívnymi nápadmi v prospech celej našej spoločnosti a ľudí v nej žijúcich.

Prečo je potrebné oceňovať zodpovedné firmy?

Je veľmi dôležité, ak sa vyrieši problém vďaka podpore a pomoci filantropov a „CSR pozitívnych“ spoločností. Rovnako je dôležité, aby aj oni dostali ocenenie za to, že ich prínos a podpora je vysoko cenená. Je dobré, ak majú spätnú väzbu, že idú dobrou cestou, na ktorej je potrebné vytrvať, aj keď občas býva veľmi dlhá. Via Bona Slovakia je také podujatie, ktorého význam je nielen motivačný pre tých, ktorí toto ocenenie získajú, ale tiež nasledovaniahodný pre tých, ktorí svoju via bonu zvažujú.

S Via Bonou ste sa stretli prvýkrát a hneď v úlohe hodnotiteľky. Čo vám dala?

Po skúsenosti v hodnotiacej komisii som bola nadšená, že sa na Slovensku nájde veľa firiem, ktoré sa v tejto oblasti veľmi snažia. Len by som si želala, aby bolo takýchto firiem na Slovensku čo najviac, a aby fungovali aj globálne.

Kvetoslava Matlovičová: Zodpovedné podnikanie vnímam s väčšou nádejou na úspech

Zodpovedné podnikane a firemná filantropia je jediná cesta k dlhodobo udržateľnému úspechu.
Kvetoslava Matlovičová, odborná asistentka na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity

Prečo je Via Bona podľa vás dôležitá?

Ocenenie nepochybne prispieva k zvyšovaniu kredibility značiek ocenených firiem a preto verím, že inšpiruje aj iných. Projekty, ktoré som mala možnosť vidieť dokazujú, že aj v dnešnej dobe vyznačujúcej sa vysokou mierou intenzity bulvárneho informačného smogu je možné získať širšiu pozornosť a zaujať značné publikum. Potešujúce pre mňa je poznanie, že stále existuje ochota dobrovoľnej participácie verejnosti na zmysluplných aktivitách pomáhajúcich zlepšiť alebo udržať prostredie, v ktorom žijeme.

Ako vnímate snahu firiem zodpovedne podnikať?

Dnes je už evidentné, že výlučná orientácia na zisk síce vedie k ekonomickému rastu, ale má obmedzenú životnosť. Vyčerpanie zdrojov, a to nie len prírodných, však v tomto prípade nie je jediným argumentom. Dôvodom je aj rozširovanie a zmena charakteru konkurencie, ktorá v mnohých smeroch zvýhodňuje spoločnosti podnikajúce na princípoch CSR a nastavuje tak nové pravidlá hry, v ktorých hrá dôležitú úlohu reputácia.

Aká je vaša skúsenosť s hodnotením?

Zodpovedné podnikanie teraz vnímam s väčšou nádejou na jeho úspech, a to aj v podmienkach Slovenska. Via Bona ma prekvapila vysokou mierou profesionality a prístupu k hodnoteniu predložených návrhov.

Známy slovenský violončelista, Jozef Lupták

Program galavečera obohatil aj známy slovenský violončelista Jozef Lupták.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.