11. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Európska komisia: Nakupovanie je voľba

Európa patrí k tým oblastiam, ktoré zanechávajú na životnom prostredí našej planéty najvýraznejšiu stopu.

©Európska komisia

V Európskej únii žije menej ako 10 % svetovej populácie. Napriek tomu Európania skonzumujú polovicu svetovej produkcie mäsa, spotrebujú štvrtinu produkcie papiera a 15 % vyrobenej energie. Ak by mal zvyšok sveta podobný životný štýl, na zabezpečenie našej existencie by sme potrebovali viac ako dve planéty. 

Každý obyvateľ EÚ ročne spotrebuje 16 ton materiálu. Z toho 6 ton skončí ako odpad a polovica sa uloží na skládku. Okrem toho, v prepočte na 1 osobu ročne vyhodíme až 180 kg potravín, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu. 

Domácnosti, tovar pre domácnosti, potraviny a  cestovanie sú spoločne zodpovedné za 70 až 80  % všetkých negatívnych vplyvov na životné prostredie, či už ide o znečisťovanie, emisie skleníkových plynov alebo využívanie pôdy a odpad. Celková spotreba pritom neustále stúpa. 

Európska komisia v reakcii na alarmujúci vývoj vydala v roku 2008 Akčný plán pre udržateľnú spotrebu, výrobu a priemysel,cieľom ktorého je vytvoriť účinný cyklus: zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich životného cyklu, podporiť a stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomáhať spotrebiteľom, aby si lepšie vybrali vďaka konzistentnejšiemu a zjednodušenému označovaniu.

Smerom k spotrebiteľom spustila EÚ v roku 2011 kampaň „Prebudená generácia“(Generation Awake), ktorá nabáda k šetrnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a zvažovaní environmentálnych dopadov našich každodenných rozhodnutí. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.