11. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Dajte nám vedieť o vašom právnom probléme

Žiadosti o bezplatnú právnu pomoc nám môžete zasielať do 26. septembra 2014

V rámci programu Advokáti Pro Bono sa ako nezisková organizácia opäť môžete uchádzať o bezplatné právne služby pre vašu neziskovú organizáciu, v špecifických prípadoch aj pre vašich klientov. Prostredníctvom programu poskytujú zapojení advokáti a advokátske kancelárie svoje služby na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Počas troch rokov fungovania programu sme takto pomohli už viac ako 60-tim neziskovým organizáciám.

Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci, napríklad o:

  • konzultácie k prípadom, ktorým sa sami venujete
  • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
  • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
  • výklad právnych predpisov, či pomoc s pripomienkovaním zákonov
  • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
  • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.
  • zastupovanie vašej organizácie, príp. vašich klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám programu

Do programu sa môžu zapojiť len neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v podmienkach programu.

Ak máte záujem, aby sme vašu žiadosť zaradili do októbrového vydania Pro Bono Newslettra, pošlite nám vyplnenú žiadosť do 26. septembra 2014 na adresu radka.babelova@nadaciapontis.sk a my sa vám ozveme.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111