10. 10. 2014 Zodpovedné podnikanie

Coca-Cola HBC je jednotkou v nápojovom priemysle

Coca-Cola HBC sa v rámci nápojového priemyslu umiestnila na vrchole Indexu udržateľnosti Dow Jones (DJSI).

Spoločnosť, ktorá je druhým najväčším výrobcom nápojov spoločnosti Coca-Cola Company, bola do Indexu mapujúceho lídrov udržateľného rozvoja zaradená už siedmykrát po sebe. Tento rok sa po prvýkrát dostala na jeho čelo, ako na európskej, tak i na svetovej úrovni.

Coca-Cola HBC bola v rámci svetového Indexu udržateľnosti hodnotená v nápojovom priemysle spoločne s ďalšími 30 firmami. V európskom indexe „súperila“ s deviatimi ďalšími spoločnosťami. Dosiahla celkové skóre 89 %, čo je o 8 % viac v porovnaní s minulým rokom. Najviac bodov získala za environmentálny a sociálny rozmer, predovšetkým v oblasti zdravia a výživy, riadenia dodávateľských reťazcov, reportingu v otázkach životného prostredia a sociálnej sféry, v získavaní a udržiavaní talentov a rozvoja ľudských zdrojov.

Výkonný riaditeľ Coca-Cola HBC Dimitris Lois povedal: „Sme potešení, že sme boli  podľa takého prestížneho meradla, akým je Index udržateľnosti Dow Jones, ocenení ako líder v oblasti udržateľného rozvoja. Naše podstatné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku ukazuje, s akým nasadením k zodpovednému podnikaniu pristupujeme. Zostáva to kľúčovou strategickou prioritou nášho biznisu, a preto sa budeme snažiť o dosiahnutie ďalšieho pokroku tak, aby sme dokázali našu vedúcu pozíciu obhájiť.“

Spoločnosť sa z hľadiska svojej zodpovednosti zameriava na spokojnosť spotrebiteľov, minimalizáciu dopadov na životné prostredie, rozvoj udržateľnosti v technicko-výrobnom reťazci a vytváranie hodnôt pre komunity.

Indexy udržateľnosti Dow Jones posudzujú viac ako 2 500 najväčších svetových verejne obchodovaných spoločností, podľa finančne relevantných, ekonomických, environmentálnych a sociálnych faktorov. Po ich vyhodnotení je na záverečné hodnotenie vybraných 10 % najlepších firiem v rámci každého priemyselného odvetvia.

Zdroj: Tlačová správa Coca-Cola HBC

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111