20. 07. 2012 Zodpovedné podnikanie

Britské firmy zamestnávajú ľudí bez domova

Ľudia bez domova dostali vďaka britskej platforme Business in the Community druhú šancu.

Britská platforma Business in the Community od roku 2001 pomohla nájsť zamestnanie viac než 2 500 ľuďom, ktorí mali osobnú skúsenosť s bezdomovectvom. Do programu „Ready for Work“ je zapojených 160 firiem v 20 mestách, s ktorými platforma úzko spolupracuje.  Špecializovanými tréningami, nájdením vhodnej pracovnej pozície a mentoringom sa spoločne snažia prekonať znevýhodnenú pozíciu na trhu práce, ktorú táto ohrozená skupina obyvateľov má v dôsledku  dlhotrvajúcej nezamestnanosti, zápisom v registri trestov či nedostatku kvalifikácie.

 Firmy si takúto spoluprácu pochvaľujú. „V minulosti sme si mysleli, že robíme niečo pre komunitu tým, že sme sponzorovali školské futbalové družstvo. Toto je však niečo hlboko zmysluplné, čo zároveň reálne prospieva našej firme,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Carillion zaoberajúcej sa infraštruktúrnymi službami, Barry Quartermass. Firma zamestnala na plný úväzok až 200 ľudí z programu.

Do programu je zapojená aj populárna gastronomická spoločnosť Pret A Manger, ktorá svoje aktivity pre ľudí bez domova začala vyvíjať už pred 26 rokmi rozdávaním sendvičov. Nepredané sendviče rozdáva ľuďom v núdzi i naďalej a zároveň  70 z nich v súčasnosti zamestnáva vo forme pracovných stáží.

 

Účastník programu najprv prejde dvojtýždňovým tréningom a následnou dvojtýždňovou pracovnou stážou, v prípade dlhodobého pracovného úväzku dostáva naďalej podporu a mentoring. Podľa koordinátorov programu je najmä poskytnutie šance a dodanie sebadôvery hlavným motorom zmien v živote človeka bez domova.

Na druhej strane, spolupráca je výhodná aj pre firmu. Zamestnanci z jej radov môžu dobrovoľnou účasťou v programe (prostredníctvom mentorovania a „shadowing-u“) rozvíjať svoje zručnosti, proces výberu pracovníkov sa stane efektívnejším a štrukturovanejším a firma si zároveň vybuduje silné vzťahy s komunitou, v ktorej pôsobí.  

Zdroje: bitc.org.uk, guardian.co.uk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111