17. 04. 2014 Nadácia Pontis

„Bodovala“ škôlka vo firme aj papierové palety

Projekty, ktorými firmy získali prvenstvo v súťaži Via Bona Slovakia o najzodpovednejšie podnikanie, organizovanej Nadáciou Pontis

Tieto firmy podľa odborníkov vybraných Nadáciou Pontis podnikajú na Slovensku najzodpovednejšie. Tu sú ich víťazné projekty v aktuálnom ročníku súťaže ViaBona Slovakia. NadáciaPontis oceňuje spoločensky zodpovedné firmy už od roku 1998.  

kategória: Zodpovedná veľká firma

Slovenské elektrárne – Energia pre krajinu Najväčší výrobca elektriny dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie,ale aj o okolité komunity. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Ponúka širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax, 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko,spolupodieľala sa na formovaní Rule of Law iniciatívy Americkej obchodnej komory. Cieľom je vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore okolitej komunity v oblastiach, kde sa nachádzajú elektrárne.Podporujú obce, ale sú aktívne napr. aj v nepopulárnej téme pomoci ľuďom bez domova či v programe bývania.

 

Boj s korupciou treba začať zvrchu

kategória: Zodpovedná malá / stredná firma

Slovak Spectator Slovak Spectator sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich, ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectatora sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase.

 

kategória: Skvelý zamestnávateľ

Slovnaft: Materská škola a detské jasle Slovnafťáčik V snahe uľahčiť mamičkám nástup po rodičovskej dovolenke späť do práce prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú školu a detské jasle v blízkosti pracoviska. Slovnafťáčik primárne navštevujú deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobené otváracie hodiny pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, vďaka čomu majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu. Škôlka a jasle nie sú nič inovatívne a kreatívne, čo by zásadným spôsobom zmenilo chod firmy, ale je to vzťah k zamestnancom, napríklad aby ich deti boli v dobrých rukách. Slovnaft aj preto zrekonštruoval nevyužívané priestory učilišťa na materskú školu a detské jasle, ktoré navštevujú deti zamestnancov a z blízkeho okolia. Bola to idea generálneho riaditeľa. Slovnafťáčik funguje od septembra 2013 a rodičia detí, ktorí sú zamestnaní v Slovnafte, na škôlku dostávajú aj príspevok. Navyše, učia sa tam anglický a maďarský jazyk.

 

kategória: Férový hráč na trhu

Profesia: iniciatíva Edujobs.sk Portál, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Ide o špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky. Snaží sa prepojiť školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o kariéru v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách. Profesia.sk sa snaží spájať školy s najkvalitnejšími uchádzačmi a pomôcť školstvu na jeho ceste k vyššej kvalite. Všetky školy na Slovensku, ktoré sú zapísané do siete škôl, môžu na tomto portáli bezplatne inzerovať svoje ponuky. Cieľom Edujobs.sk je poskytnúť riaditeľom škôl a školských zariadení moderný nástroj pre vyhľadávanie nových kolegov do ich kolektívu. Uchádzačom poskytuje ucelený prehľad o aktuálnej ponuke voľných pracovných miest v školstve. Keď má škola otvorenú novú ponuku, doteraz poslala žiadosť na krajský školský úrad, ktorý ju raz za týždeň zverejnil. Išlo o formálne naplnenie zákona. Ponuky však boli už často neaktuálne.  Ak niekto povie, že o prácu v školstve nie je záujem, nie je to pravda. Na jednu pozíciu pripadá v priemere 21 reakcií. Nápad založiť portál vznikol minulý rok, keď zamestnanec Profesia.sk hľadal pedagogického asistenta pre syna. Napokon zistili, aký je problém nájsť odborníka v školstve.

 

kategória: Zelená firma

IKEA Bratislava: Papierové palety Nábytkárska spoločnosť prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Táto zmena priniesla zníženie počtu kamiónov na Slovensku prepravujúcich výrobky IKEA a tým aj emisií CO2 a znižovanie ďalších nákladov. Palety idú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar. IKEA pri výrobe a dodávaní svojich produktov berie aj ohľad na životné prostredie. Dbá o to, aby boli jej výrobky recyklovateľné. Povedali si, že ich začnú predávať na papierových paletách. Na začiatku táto si táto zmena vyžiadala nemalé investície, ktoré IKEA musela vložiť do úpravy skladových priestorov a nových technológií. Od zavedenia papierových paliet doteraz prešlo po slovenských cestách o 200 kamiónov menej. Zmena vzbudila diskusie v logistických fórach. Aj takýmto spôsobom chce spoločnosť vyzvať ďalších. Papierové palety spoločnosť vyvinula sama a má na ne patent. Ich kvalita sa neustále zvyšovala, aby palety zvládali danú nosnosť aj manipuláciu. Jedna paleta slúži na jedno použitie, potom sa recykluje a používa na výrobu krabíc a slúži na ďalšie využitie.. Cieľom spoločnosti IKEA je od roku 2013 do roku 2016 odstrániť každý piaty kamión a tým znížiť ich počet o 20%. Už po roku bolo cítiť dopad. Takéto rozhodnutie spoločnosti nešetrí len životné prostredie, ale prináša aj ekonomické úspory. Navyše spoločnosť podporuje aj organizácie, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia – Živica, BROZ a pod.

 

kategória: Podporovateľ dobrovoľníctva

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne: Lepší život Zamestnanci spoločnosti sa každodenne stretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti organizujú rôzne podujatia ako bubnovačky, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce. Dobrovoľníci z Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa snažia byť v životoch mladých i matiek v krízovej situácii dlhodobo prítomní.

V tejto kategórii bolo udelené aj čestné uznanie Hewlett – Packard Slovakia: Projekt Elderly – spríjemnime jeseň života seniorom Aktívne starnutie sa stáva čoraz viac naliehavou témou. Práca so starými ľuďmi by mala byť samozrejmá, no nedeje sa tak. Spoločnosť HP sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. Dobrovoľníci sa s nimi stretávajú raz do mesiaca. Minulý rok ich  dobrovoľníci sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu. Mnohí sa aj vďaka tomu po dlhej dobe dostali von za brány domova. Seniori sú vďační za maličkosti, no vybudovanie si vzťahu s nimi chce čas a energiu. 

 

kategória: Dobrý partner komunity

Pfizer Luxembourg: Krajina záchrancov Krajina záchrancov je na Slovensku prvý projekt, ktorý sa snaží naučiť ľudí, ako správne poskytovať prvú pomoc. Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov  presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu.  Spoločnosť Pfizer preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.