13. 04. 2012 Nadácia Pontis

Bayer získal prestížne ocenenie Via Bona

Prestížne ocenenie Via Bona

http://www.webnoviny.sk/slovensko/bayer-ziskal-prestizne-ocenenie-via-b/488228-clanok.html

BRATISLAVA 13. apríla (WBN/PR) – Prestížne ocenenie Via Bona, ktorýmNadácia Pontis vyjadruje verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie spoznalo počas včerajšieho galavečera v Refinery Gallery svojich víťazov. Do užšieho výberu hodnotenia 12. ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2011 postúpilo 82 nominácií. Ceny boli udelené v deviatich kategóriách v oblastiach Zodpovedné podnikanie a Firemná filantropia. Podľa vyjadrenia poroty získala firma Bayer ocenia Via Bonaza svoje líderstvo a odvážne aktivity, ktoré pomohli k zvýšeniu transparentnosti a odstraňovaniu korupcie v zdravotníctve na Slovensku. Cenu prevzal generálny manažér spoločnosti Bayer pre Slovensko a Českú republiku Antonio Payano: „Táto cena je pre našu spoločnosť nielen mimoriadne významné ocenenie ale zároveň aj záväzok, aby sme vytrvali pomáhať meniť svet okolo seba k lepšiemu“ Spoločnosť Bayer považuje dodržiavanie zákonných a etických štandardov za neoddeliteľnú súčasť svojho podnikateľskej stratégie na Slovensku ako aj všetkých ostatných krajinách. Prestížne ocenenia Via Bona udeľuje každoročne NadáciaPontis. Hodnotiacu komisiu tvoria zástupcovia firiem, verejnej správy, médií a neziskových organizácií. Spoločnosť Bayer bola tento rok nominovaná celkovo v dvoch kategóriách. Pre Bayer je to už druhé významné ocenenie Via Bona v histórií, keď v roku 2009 získal hlavnú cenu Via Bona v kategórií malé a stredné podniky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111