28. 04. 2014 Nadácia Pontis

Aj slovenské firmy vedia podnikať rozumne.

Nadácia Pontis oceňuje spoločensky zodpovedné firmy už od roku 1998.

Aj slovenské firmy vedia podnikať rozumne. Tu sú príklady Spoločenská zodpovednosť sa stáva známym pojmom aj na Slovensku. Pozrite si príklady firiem, ktoré sa venujú aj prospešným aktivitám.

Volkswagen Slovakia: Think Blue

Nová environmentálna stratégia značky Volkswagen Think Blue. Factory bola prijatá v roku 2010 a jej cieľom je znížiť dopady na životné prostredie o 25 % – či už ide o spotrebu vody, elektrickej energie, C02, odpadov a organických zlúčenín. Heineken Slovensko: Pite rozumne Spoločnosť v roku 2008 spustila vzdelávací projekt Pite rozumne. Jeho cieľom je upozorniť na riziko nadmernej konzumácie alkoholu najmä u mladých ľudí vo veku 18 – 25 rokov a poskytovať spotrebiteľom informácie a presné fakty o alkohole a jeho účinkoch na ľudský organizmus. Ambíciou programu je usmerňovať ľudí k rozumnému pitiu, aby neubližovali sebe a svojmu okoliu nenarúšali vzťahy. S projektom súvisí aj informačná kampaň o rizikách alkoholu s IQ – špeciálne, v rámci ktorej IQ hliadky oblečené v policajných uniformách dozerajú na zodpovedné pitie na najdôležitejších podujatiach, ktoré Heineken sponzoruje. Návštevníkom na podujatiach merajú hladinu alkoholu a prostredníctvom špeciálnych okuliarov, ktoré simulujú stav opitosti, vysvetľujú riziko šoférovania pod vplyvom alkoholu.

TESCO STORES: „Iné“ potraviny

Tesco sa už dlhodobo snaží posilniť spoluprácu s domácimi dodávateľmi a podporuje slovenských výrobcov. Jeho snahou je, aby produkcia aj kvalita domácich výrobcov rástli a uspeli v konkurencii dovezených potravín. Spoločnosť spolupracuje s vyše 800 domácimi dodávateľmi, čím sa snaží podporiť aj domácu ekonomiku. Ak zákazník dá prednosť produktu vyrobenému na Slovensku, je to dobré pre ekonomiku štátu. Produkt vyrobený na Slovensku dáva prácu ľuďom, ktorí tu žijú.

ZSE Energia: Šetri.sk

Šetrenie energiou nie je len otázkou ekonomických úspor, ale predovšetkým zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom žijeme. Spoločnosť ZSE Energia sa prostredníctvom portálu www.setri.sk snaží poskytnúť zákazníkom čo najviac užitočných rád, ako znížiť náklady na energie a ako rozumne narábať s elektrickými spotrebičmi. Prostredníctvom interaktívnych kalkulačiek môže zákazník získať efektívne tipy na šetrenie. Vytvorením priestoru na webe, pre výmenu názorov a skúseností z oblasti racionálneho využívania energií a správy domácich financií, sa snažia poskytnúť zákazníkom maximálnu podporu a profesionálne poradenstvo.

Slovenské elektrárne: Ekoobec

Všetky mestá a obce na Slovensku dostali zo strany Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis výzvu uchádzať sa o bezplatný audit verejného osvetlenia. Do programu sa mohla prihlásiť každá obec alebo mesto na Slovensku. Spolu sa zapojilo do výzvy 135 miest a obcí. Obce boli do programu vyberané na základe odborného posúdenia predpokladanej percentuálnej úspory energie, pričom vybraných bolo 33 obcí, ktorým bude realizovaný audit verejného osvetlenia v celkovej hodnote 32-tisíc eur. Závery bezplatného auditu verejného osvetlenia budú obciam slúžiť ako základ pre potreby rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111