05. 12. 2013 Nadácia Pontis

Advokáti už pomohli 50 neziskovkám a ľuďom v núdzi

Program Advokáti Pro Bono je otvorený ďalším advokátom, ktorí chcú bezplatne pomáhať organizáciám na Slovensku.

Bezplatná pomoc advokátov posilňuje právne povedomie ľudí, ktorí pracujú v neziskovkách, ale aj ich

Od založenia programu Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis ubehli už dva roky. Za ten čas takmer 40 advokátov bezplatne pomohlo 50 neziskovým organizáciám a ich klientom z ohrozených alebo znevýhodnených skupín. Advokáti vo väčšine prípadov ponúkli právnu pomoc nielen s vnútroorganizačnými záležitosťam organizácií. „Pomáhali aj klientom neziskoviek – obetiam domáceho násilia a rodinám v kríze, ktorým hrozilo odobratie dieťaťa v dôsledku straty bývania,” vymenúva Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis. Advokáti okrem toho bezplatne vypracovali aj niekoľko právnych analýz a návrhy na úpravu zákonov v oblasti životného prostredia.

Advokáti hovorili o svojich skúsenostiach

O svojich skúsenostiach z pro bono pomoci advokáti minulý štvrtok hovorili v Dennom a integračnom centre Domec v Bratislave, ktoré slúži ľuďom bez domova. „Niektorí ľudia sú ako vlci, ktorí sa správajú ako ovečky a sami si nevieme predstaviť, čo všetko sú schopní páchať svojim blízkym,” povedal jeden z aktívnych advokátov Róbert Bános, ktorý spolupracuje s občianskym združením Mamám Slovenska a cez portál Nanicmama.sk radí ženám v ťažkých životných situáciách. „Keď som otváral svoju advokátsku kanceláriu, zaumienil som si, že určitý čas svojho pracovného dňa budem venovať prípadom pro bono, budem pomáhať ľuďom a snažím sa to dodržiavať,” vysvetlil.

Ďalšou zapojenou advokátskou kanceláriou, ktorá patrí v programe medzi najaktívnejšie, je bnt attorneys-at-law. „Myslíme si, že by sme mali prispieť k občianskej spoločnosť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Mali by sme pomáhať v tom, čo vieme najlepšie, pri nejakom právnom probléme pre niekoho, kto to potrebuje a kto si nemôže právnika dovoliť,” vysvetlil advokát Vladimír Kordoš. Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law od začiatku pomohla 8 organizáciám v širokom spektre právnych problémov. Jednou bolo aj občianske združenie Odyseus, sa venuje ľuďom závislým od drog a pracujúcim v sexbiznise. Odyseus potreboval právne poradenstvo vo veci možnosti podania liečiva Nalaxon sociálnymi pracovníkmi v rámci prvej pomoci pri predávkovaní. „Nevyberáme si prípady podľa zamerania, ale podľa toho, či dokážu prakticky pomôcť aj spoločnosti,“ dodal Vladimír Kordoš.

Advokáti budú riešiť právne problémy ľudí bez domova

Pomoc slovenských advokátov pre ľudí z neziskových organizácií má veľký význam a predstavuje pre nich aj morálnu podporu. „Takýmto spôsobom pomoci pomáhame nielen neziskovkám robiť ich verejnoprospešné aktivity efektívnejšie, ale zároveň zvyšujeme aj ich právne povedomie a posilňujeme kapacity v práci s klientmi, ktorí sú na okraji spoločnosti a nemajú možnosť dostať adekvátnu právnu pomoc. Advokáti, ktorí sa zapojili do nášho programu, sa svojimi aktivitami a počtom prebratých žiadostí vyrovnajú aj kolegom v susednom Maďarsku, Poľsku a Česku, kde tieto program fungujú už dlhšie,” hovorí Lucia Borovská z Nadácie Pontis.

V novembri sa cez program uskutočnil napríklad prvý tréning právnej pomoci pre sociálnych pracovníkov združenie zameraný na lepšiu pomoc klientkám združenia, ktoré čelia násilným trestným činom. Advokáti aktuálne pripravujú aj dve právne analýzy, ktoré sa týkajú práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a v oblasti judikatúry a odbornej literatúry, ktorá sa týka priznávania náhrad nemajetkovej ujmy.

„Aktuálne chystáme v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú ľuďom bez domova nový formát pomoci. Radi by sme zapojili viacerých advokátov do spoločnej pracovnej skupiny, ktorá by sa počas budúceho roka zamerala na systémovú právnu pomoc pre ľudí bez domova. Mnohí z nich čelia problémom, ktoré spôsobujú aj nedotiahnuté právne úpravy. Ľudia na kraji spoločnosti sa často nevedia vymaniť z bludného kruhu, narastajú im dlhy, v dôsledku čoho ostávajú na ulici,“ dodáva Lucia Borovská.

Program Advokáti Pro Bono je aj v roku 2014 otvorený ďalším advokátom. Pokiaľ máte záujem pridať sa k iniciatíve a privítate našu pomoc v sprostredkovaní aktuálnych a relevantných žiadostí neziskových organizácií, zapojte sa: Advokáti pomáhajú neziskovkám pro bono. V budúcom roku chystáme pre našich členov aj ponuku vzdelávacieho právneho tréningu vo vybraných oblastiach práva vo verejnom záujme a ďalší tematický seminár z prostredia neziskových organizácií a citlivých spoločenských tém, ktoré riešia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111