Záleží nám na tom, aby všetci ľudia dostali rovnaké šance na úspešný a spokojný život a mali tak možnosť využiť svoj potenciál. Chceme byť mostom z vylúčenia pre ľudí, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti pre sociálne alebo zdravotné znevýhodnenie. Vďaka viacerým projektom máme niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti. Prepájame firmy, organizácie a majoritu s cieľovými skupinami, aby sme na Slovensku vytvárali a podporovali inkluzívnu spoločnosť.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

12 fondov a programov zameraných na pomoc ľuďom v ťažkej situácií
100000 detí, podporených cez grantové výzvy
5000 vybavených hovorov cez Online tlmočníka
2 knihy vydané pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram