Zamestnanci VÚB banky učili deti o financiách a sporení

Vedieť narábať s peniazmi a dodržiavať rovnováhu medzi ich „utrácaním“ a sporením je jednou zo základných zručností, ktorú by si mali deti osvojiť.

Hlavnú úlohu pri tejto téme zohráva bez pochyby domáca výchova, avšak osvetu je dobré realizovať aj v škole. Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa sporenia pripravilo 48 dobrovoľníkov spomedzi zamestnancov VÚB banky interaktívny program pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl z celého Slovenska. Svetový deň sporenia vznikol vďaka myšlienke posilňovať finančnú gramotnosť detí. Každoročne pripadá na 31. októbra, čo je však na Slovensku obdobie jesenných prázdnin, preto zamestnanci VÚB banky vyrazili do škôl o týždeň skôr. Vďaka tejto zaujímavej aktivite sa takmer 2 500 detí zo 43 škôl malo možnosť na vyučovaní od 24. do 26. októbra rozprávať o tom, prečo je dôležité naučiť sa v živote s peniazmi rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť.

Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

„Deťom je dôležité odmalička vysvetľovať, prečo existujú peniaze a ako je s nimi potrebné hospodáriť. Žiakov prvého stupňa, ktorí už dostávajú prvé vreckové, by mali rodičia viesť k tomu, aby si začali sami uvedomovať, že nie je dobré všetko minúť hneď a naraz. Staršie deti by si mali vedieť vo svojom veku stanoviť jasný cieľ, na čo si chcú šetriť a urobiť si jednoduchý plán, ako si rozložiť peniaze, ktoré od rodičov dostanú,“ vysvetľuje prístup pri rozhovoroch s deťmi na školách Viera Úradníková, ktorá v rámci nášho dobrovoľníckeho projektu viedla zážitkovú hodinu pre všetkých ôsmakov na ZŠ na Podzámskej ulici v Hlohovci.  

Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti je na Slovensku v súčasnosti už zahrnuté do školských osnov a školy ho zapracovávajú primárne do predmetov matematika, informatika, občianska náuka či samostatného predmetu finančná gramotnosť. Možnosť zrealizovať túto výuku aj netradičnou zážitkovou formou v spolupráci so špecialistami z prostredia banky uvítali aj samotní pedagógovia. „Deti vždy upúta vyučovanie, keď nás navštívi odborník mimo školského prostredia. V rozhovore s dobrovoľníčkou z VÚB banky sa zaujímali napríklad o to, ako nakupovať bezpečne cez internet, ako funguje spravovanie účtu online či sporenie cez mobil, čo bolo veľmi užitočné. Žiaci si urobili aj interaktívny test týkajúci sa finančného plánovania. Ukázal im, že pri odkladaní si z vreckového na to, po čom túžia, musia byť trpezliví a dôslední,“ hodnotí hodinu finančného vzdelávania Mgr. Barbora Beláková, pedagogička 2. stupňa na hlohovskej ZŠ. 

Foto: Fotoexpres - Saskia Maršalová

Vzdelávanie pokračuje aj online

V súvislosti s tohtoročným Svetovým dňom sporenia v rámci osvety v téme finančnej gramotnosti sme pripravili aj nový zaujímavý obsah na stránke with.vub.sk, ktorý vznikol v spolupráci s talianskym Múzeom sporenia. Je určený primárne deťom, ale svojou hravou formou zaujme aj dospelých. Návštevníci tu nájdu napríklad sériu videí, ktoré pomáhajú vysvetľovať základné pojmy a princípy týkajúce sa spravovania osobných financií ale aj ekonomiky štátu a poslúžia každému pre rozšírenie si všeobecného prehľadu.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky